หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome เพิ่มเพื่อน
การอบรม "บริการด้วยใจ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 12

การอบรม "บริการด้วยใจ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" รุ่นที่ 12

17 กันนายน 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดการอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการให้บริการที่เป็นเลิ...
การฝึกการป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2563

การฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย...
ตรวจเยี่ยมจุดรับรองกลุ่มเสี่ยงเบื่องต้น

ตรวจเยี่ยมจุดรับรองกลุ่มเสี่ยงเบื่องต้น

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนิน...
มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield)  พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.

มทส. มอบหน้ากากป้องการละอองเชื้อโรค (Face shield) พร้อมแอลกอฮอล์เจล จำนวน 200 ชุด ให้กับ รพ.มทส.

31 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน และวิสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร...
รพ.มทส.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม ชาวโคราชร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากผ้า

รพ.มทส.ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรม ชาวโคราชร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากผ้า

13 มีนาคม 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมออกบูธ การให้ความรู้ในการควบคุมป้องกันโรค COVID -19 การล้...
โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.

โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.

9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ม...
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม
    รพ.มทส. ร่วมกับ มูลนิธิแสง-ไซ้กีฯ จัดหน่วยแพทย์ รักษาฟรีชาวเมืองคอน
    รพ.มทส.จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill
    ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก HACC นครชัยบุรินทร์


- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง(สัญญาจ้าง 1 ปี)และพนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ(นักวิชาการสาธารณสุข, พนักงานธุรการ)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิชาการศึกษา แผนกการศึกษาและวิชาการทางการแพทย์)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 12/2563 (เจ้าพนักงานควบคุมงาน,พนักงานซ่อมบำรุง,พนักงานขนส่ง)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 11/2563 (นักวิชาการสาธารณสุข,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,นักรังสีเทคนิค,นักกิจกรรมบำบัด,นักแก้ไขการพูด,พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานธุรการ)
- ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานประจำวิสหกิจครั้งที่ 9/2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เจ้าพนักงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ ,เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อสร้าง,พนักงานซ่อมบำรุง)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,นักวิชาการโภชนา,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร,เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิการรักษา และเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด,พนักงานผู้ช่วยเภสัช,พนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัช แผนกเภสัชกรรม (เพิ่มเติม) ประจำปีงบ 9/2563
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ประจำปีงบประมาณ 9/2563 (ฝ่ายเภสัชกรรม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประจำปีงบประมาณ 9/2563
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,พยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งกลุ่มงานการพยาบาล
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 9/2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี