หน้าแรก (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
ในกรณิที่ Browser ไม่ support เว็บไซต์ กรุณาดาวน์โหลด Google Chrome
พร้อมบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

พร้อมบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561

พร้อมบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชแบบใหม่
ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิจ่ายตรง เบิกกรมบัญชีกลาง

ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิจ่ายตรง เบิกกรมบัญชีกลาง

ประกาศ เรื่อง การใช้สิทธิจ่ายตรง เบิกกรมบัญชีกลาง
แค่ถ่ายแล้วทำบุญได้เลย

แค่ถ่ายแล้วทำบุญได้เลย

แค่ถ่ายแล้วทำบุญได้เลย ร่วมบริจาคง่ายๆผ่านทาง "QR CODE"
    ประกาศงดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางช่วงสงกรานต์ 2561
    จำหน่ายเสื้อการกุศล "ก้าวต่อไปเพื่อโคราช" เพื่อ 3 โรงพยาบาล
    โครงการก้าวต่อไปเพื่อโคราช เพื่อ 3 โรงพยาบาล
    รพ.มทส.ปั่นปันน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติฯ
    โครงการอบรม "เทคนิคการปรับพฤติกรรม เด็กวัยซน"
    ขอเชิญนักศึกษา มทส. ร่วมประกวดหนังสั้นหรือแอนิเมชั่น


รพ.มทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แบบใหม่ (NOTES)

รพ.มทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แบบใหม่ (NOTES)

รพ.มทส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แบบใหม่ (NOTES) เพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีผ่...
 การจัดทำแผนปฏิบัติการตามระบบ Project Based Management : PBM

การจัดทำแผนปฏิบัติการตามระบบ Project Based Management : PBM

การประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการตามระบบ Project Based Management : PBM ตามแผนยุทธศาส...
อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น(BLS)

อบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น(BLS)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น(BLS) ให้กับบุคลากรทุกระดับ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และฝึ...
รพ.มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

รพ.มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

บุคลากร โรงพยาบาล มทส. ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก แปลงพื้นที่ SUTH ให้เป็นสีเขียวรพ.มทส. โดยคณะอนุกรรม...
ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์การแพทย์แล...
ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง  จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

15 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหาร รพ.มทส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เข้าอบรม หลักสู...
    หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดตรัง
    ยินดีต้อนรับ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใ...
    การอบรมหลักสูตร “Competency เพื่อการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์”
    ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561


- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 14/2561 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ) 
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 13/2561(ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล)
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 10/2561 (วิศวกรเครื่องกลและนักจิตวิทยาคลินิก)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 12/2561 (แพทย์ประจำทารกแรกเกิด-ปริกำเนิด แผนกกุมารแพทย์ , แพทย์ประจำสาขาอายุรศาสตร์ แผนกอายุรแพทย์ ) - รับสมัครถึง 15 กรกฏาคม 2561
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 10/2561 (วิศวกรเครื่องกลและนักจิตวิทยาคลินิก)
- รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 11/2561 (พยาบาลแผนกไตเทียมและพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วยแผนกไตเทียม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการแพทย์ใช้ทุนและเพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่3)
- รับพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 10/2561 (ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล,นักจิตวิทยาคลินิก)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ รอบประกาศสอบครั้งที่ 8/2561 , 9/2561 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า โปรแกรมเมอร์)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ครั้งที่ 9/2561
- รับสมัครสอบคัดเลือกโครงการแพทย์ใช้ทุนประจำปี 2561 (รอบ 3)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (ครั้งที่ 9/2561 เพิ่มเติม)
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/61 และ 9/61
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ (นักวิชาการสาธารณสุข)
- ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำวิสาหกิจ (พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องคลอด)© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)