อัลบั้ม การประชุมวิชาการ การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | การประชุมวิชาการ การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้ว...

อัลบั้มรูปภาพ


การประชุมวิชาการ การผ่าตัดเพื่อรักษาโรคอ้วน

27 พฤษภาคม 2559 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรักษาโรคอ้วนด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง "Bariatric Surgery" เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ พร้อมทั้งให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ บรรยายโดย นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และแพทย์หญิงมัลลิกา อาฮูยา นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานวิสัญญี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)