อัลบั้ม ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากกรมการแพท...

อัลบั้มรูปภาพ


ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

15 พ.ค. 2561 คณะผู้บริหาร รพ.มทส.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่เข้าอบรม หลักสูตร “Transformative Leadership Program” การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่กรมการแพทย์ร่วมกับสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้นำองค์กรให้เป็นผู้บริหาร มืออาชีพ มีความพร้อมในการรับมือกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์กร ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดี อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปได้ และเพื่อเป็นการขยายผลและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ จึงได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้าน Human Resource Management พร้อมรับฟังการบรรยายและเยี่ยมชมบริบทของโรงพยาบาลมหาวิทยาัยเทคโนโลยีสุรนารี และการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเขตสุขภาพ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)