อัลบั้ม วันทันตสาธารณสุุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2562


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | วันทันตสาธารณสุุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่ง...

อัลบั้มรูปภาพ


วันทันตสาธารณสุุขแห่งชาติ และวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2562

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยต่อวิชาชีพการพยาบาลและทันตสาธารณสุขไทย เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขไทย โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป พิธีอาศิรวาทราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วางพานพุ่มถวายราชสัการะ โดยผู้แทนสำนักต่าง ๆ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น กลุ่มงานการพยาบาลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น นักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th).