อัลบั้ม ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก HACC นครชัยบุรินทร์


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก HACC นคร...

อัลบั้มรูปภาพ


ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก HACC นครชัยบุรินทร์

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้การต้อนรับ ทีมคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก HACC นครชัยบุรินทร์ กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. พร้อมคณะผู้บริหารฯ การตรวจเยี่ยม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมกระตุ้นระบบงานคุณภาพของโรงพยาบาล และเตรียม ความพร้อมในการรับเยี่ยมคุณภาพ AS ขั้นที่ 3 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน พยาบาล (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 และพื้นที่หน้างานทุกระบบงาน ของโรงพยาบาล


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี