อัลบั้ม รพ.มทส.จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | รพ.มทส.จัดการอบรม Facilitator และ C...

อัลบั้มรูปภาพ


รพ.มทส.จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดการอบรม Facilitator และ Coaching Skill กล่าวต้อนรับโดย อาจารย์นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ.มทส. วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดย พ.ท.หญิงนฤมล ทองวัชรไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยทีม Facilitator จาก ทุกระบบงาน ได้แก่ ตัวแทนแพทย์แต่ละสาขา พยาบาลวิชาชีพ สหวิชาชีพ และ Back office เข้าร่วมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมนำแต่ละส่วนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารรัตนเวชพัฒน์


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี