อัลบั้ม โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ ม...

อัลบั้มรูปภาพ


โรงงานต้นแบบกระบวนการผลิต ทางชีวภาพ มทส. มอบแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้ รพ.มทส.

9 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพย์สินและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ บุญทาวัน หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.อติชาติ วงศ์กอบลาภ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มทส. ร่วมส่งมอบ สเปรย์สำหรับใช้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบพกพา และแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% และ 80% เพื่อใช้ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล มทส. จำนวน 100 ลิตร ซึ่งเป็นผลผลิตจาก “โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ” โดยโรงงาน ต้นแบบกระบวนการผลิตทางชีวภาพ มทส. ในการนี้มี อาจารย์ นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา น้อยสา รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล มทส. เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารรัตนเวชพัฒน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี