อัลบั้ม ตรวจเยี่ยมจุดรับรองกลุ่มเสี่ยงเบื่องต้น


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | ตรวจเยี่ยมจุดรับรองกลุ่มเสี่ยงเบื่องต้น

อัลบั้มรูปภาพ


ตรวจเยี่ยมจุดรับรองกลุ่มเสี่ยงเบื่องต้น

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อรับมือสถานการณ์วิกฤติ COVID-19 โดยมี ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินและวิสาหกิจ อ. นพ. ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการ รพ. มทส. และ อ.ดร.เอกรงค์ สุขจิต ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ รพ. มทส. ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ (หอพักสุรนิเวศ 17) ภายในบริเวณของ รพ. มทส. ที่จัดไว้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ พนักงานและครอบครัว และบุคคลทั่วไป เพื่อรองรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่คณะกรรมการโรคระบาด จ.นครราชสีมา และ สสจ. ประสานงานร้องขอ


erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี