รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,นักวิชาการโภชนา,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร,เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิการรักษา และเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | ร่วมงานกับเรา | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย,นักวิชาการโภชนา,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร,เจ้าหน้าที่ดูแลสิทธิการรักษา และเจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลหลักประกันสุขภาพ)

  KUBET

เพิ่มโดย : suth เมื่อ 20 มี.ค. 63 , 08:17:22


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี