รพ.มทส. บริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยที่บ้าน


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา | บุคคลากร
หน้าแรก | ข่าวสารและกิจกรรม | ข่าวสารและกิจกรรม

รพ.มทส. บริการส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยที่บ้าน

  
1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พร้อมบริการส่งยาทางไปรษณีย์ สำหรับผู้รับบริการ 


      เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย และได้มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงได้มีบริการ ส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วย เพื่อหลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19  โดยให้บริการสำหรับผู้ป่วยในกรณีดังต่อไปนี้
  • ผู้ป่วยที่มีอาการคงที่
  • ผู้ป่วยที่รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 6 เดือน
  • เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน
สำหรับผู้ป่วยที่สนใจบริการส่งยาทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 4437 6812 หรือ Add Line ID : @646cunro


      ผู้รับบริการ ควรแจ้งความประสงค์ ก่อนยาหมดอย่างน้อย 10-14 วัน โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะจัดส่งยาโดยบรรจุกล่อง และนำส่งทางไปรษณีย์ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งในรูปแบบ การเก็บเงินปลายทาง ผู้รับบริการต้องรับผิดชอบชำระค่าจัดส่ง หรือ ค่ายา (ถ้ามี) ตามเงื่อนไขของสิทธิ์การรักษาของผู้ป่วยแต่ละท่าน เมื่อได้รับยาแล้ว โปรดตรวจสอบความถูกต้องของรายการยาที่ได้รับ
 
การรับยาแบบเข้ามารับที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไม่สามารถจัดส่งยาทางไปรษณีย์ได้ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
  • เป็นยาน้ำ หรือ ยาเคมีบำบัด หรือยาในกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์ฯ ยาเสพติดประเภท 2
  • ยาที่มีมูลค่ารวมทุกรายการ ในการจัดส่งต่อครั้ง มากกว่า  10,000 บาท ขึ้นไป
  • เป็นยาที่เสื่อมสภาพง่ายเมื่อจัดส่งทางไปรษณีย์
  • ผู้รับบริการเป็นบุคลากรที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      ทั้งนี้ ผู้รับบริการสามารถใช้บริการแบบเข้ามารับยาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการโทรนัดหมาย วัน เวลา ที่สะดวกในการเข้ามารับยา (สามารถให้ญาติหรือผู้แทนเข้ามารับได้)  โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางโทรศัพท์หรือไลน์ และเข้ามารับยาได้ที่ อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ (ศูนย์สุขภาพช่องปาก) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 –12.00 และ 13.00-15.00 น (เว้นวันหยุดราชการ) เพียงแจ้งข้อมูล ชื่อ นามสกุลของผู้ป่วย แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมชำระเงิน กรณีมีค่าใช้จ่าย และรับยากลับบ้านได้ทันที
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 4437 6812 หรือ Add Line ID : @646cunro


 

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร.0 4437 6555 ต่อ 7005

เพิ่มโดย : HRDSUTH เมื่อ 31 มี.ค. 63 , 15:35:06
แก้ไขโดย : HRDSUTH เมื่อ 31 มี.ค. 63 , 15:44:35

erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop | erotik shop

© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี