กลุ่มบทความ ร่วมงานกับเรา


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | แผ่นพับความรู้ | ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | ร่วมงานกับเรา

: ประกาศรับสมัครงาน

  ร่วมงานกับเรา

 display :
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน
รับสมัครแพทย์ เพื่อเข้ารับการอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแพทย์เพื่อเข้าอบรมแพทย์ประจำบ้าน
รับสมัครพนักงานสายวิชาการ(อาจารย์แพทย์)
รับสมัครผู้ช่วยวิจัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่13/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 15/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่16/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2556
ประกาศรับสมัครลูกจ้างประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 18/2556

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 22/2562(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า , พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย , พนักงานซ่อมบำรุง(ลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน))

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 22/2562(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ , เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลลูกค้า , พยาบาลวิชาชีพ , พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย , พนักงานซ่อมบำรุง(ลูกจ้างชั่วคราว-รายวัน)) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 62 , 16:14:16

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 21/2562 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 21/2562 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 62 , 16:06:16

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 19/2562 (ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ธุรการ)

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 19/2562 (ผู้ช่วยวิจัย,เจ้าหน้าที่ธุรการ) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 62 , 14:44:35

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 20/2562 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 20/2562 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พ.ค. 62 , 14:37:08

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครั้งที่ 14/2562 (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ กองทุน รพ.มทส.)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครั้งที่ 14/2562 (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ กองทุน รพ.มทส.) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 30 เม.ษ. 62 , 15:11:28

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 18/2562 (แพทย์ประจำ สาขาสูตินารีแพทย์)

รับสมัครพนักงาน ครั้งที่ 18/2562 (แพทย์ประจำ สาขาสูตินารีแพทย์) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 29 เม.ษ. 62 , 15:08:06

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2562 (เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรมการผลิต)

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2562 (เจ้าหน้าที่การเงิน,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรมการผลิต) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 3 เม.ษ. 62 , 13:18:29

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 16/2562 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปและสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 16/2562 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปและสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 27 มี.ค. 62 , 10:24:46

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ (ครั้งที่14/2562)

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ (ครั้งที่14/2562) ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มี.ค. 62 , 15:01:00

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2562 (แพทย์)

รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2562 ... (Read more)

ปรับปรุงล่าสุด : 4 มี.ค. 62 , 15:10:05


 display :


© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)