What can we help you with?
Print

การปฏิบัติตัวก่อนมารับวัคซีน

  • นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้สบาย
  • กรณีเจ็บป่วย ไม่สบาย ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน จนกว่าอาการจะดีขึ้น
  • งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 1 วัน ก่อนมารับวัคซีน
  • ดื่มน้ำให้เพียงพอ
  • ควรฉีดวัคซีนโควิดห่างจากวัคซีนอื่น เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ แต่ถ้าเป็นวัคซีนจำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ไม่ต้องรอ สามารถฉีดได้เลย โดยเว้นระยะห่างกับวัคซีนโควิดเท่าใดก็ได้
  • ตรวจสอบสถานที่ และเวลานัดรับวัคซีน เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์มือถือมาในวันที่รับวัคซีน
  • ผู้สูงอายุ และมีโรคประจำตัว แจ้งข้อมูลโรคประจำตัวแก่เจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน
  • ผู้มีประวัติแพ้ยา แพ้อาหาร หรือแพ้วัคซีน แจ้งข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ก่อนฉีดวัคซีน 

Next คำแนะนำหลังรับวัคซีน AztraZeneca เป็นอย่างไรบ้าง?
Table of Contents