What can we help you with?
Print

เคยลงหมอพร้อมไว้แล้วที่ มทส. ต้องลงใหม่อีกไหม

ลงทะเบียนหมอพร้อมคือการลงในโทรศัพท์มือถือของตนเอง และถ้าตรวจสอบในหัวข้อการจองวัคซีนหรือการนัดหมายฉีดวัคซีนใน Lineหมอพร้อม จะมีการยืนยันว่า ท่านได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่รพ.มทส. วันที่…………… แล้ว ถือว่าเสร็จสมบูรณ์

ในหมอพร้อม ข้อมูลจะครอบคลุมที่สุด

Previous หากฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว แต่มาทราบภายหลังว่าเพิ่งได้รับวัคซีนอื่นไปก่อนหน้านี้ภายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ต้องทำอย่างไร?
Table of Contents