What can we help you with?
Print

เคยมีประวัติแพ้ยากลุ่ม NSAIDs / Aspirin / Sulfa / Penicillin / แพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ / แพ้อาหารทะเล / แพ้นม / แพ้ไข่ ฉีดได้มั้ย

ฉีดได้ โอกาสแพ้วัคซีนไม่ต่างกับคนปกติ (0.1%) หากมีประวัติแพ้ยาหรือแพ้วัคซีน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตรงจุดซักประวัติ ต้องมีการติดตามอาการใกล้ชิด

Table of Contents