What can we help you with?
Print

คำแนะนำหลังรับวัคซีน AztraZeneca เป็นอย่างไรบ้าง?

 • หลังฉีดวัคซีน ให้สังเกตอาการ ณ สถานที่ฉีดประมาณ 30 นาที หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก ผื่น อ่อนแรง หรือชาครึ่งซีก ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
 • อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน AztraZenaca อาจพบได้ถึง 80% แต่ส่วนใหญ่เป็นอาการที่ไม่รุนแรง และเป็นเพียงชั่วคราว ได้แก่ ไข้ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน โดยในผู้สูงอายุมักจะมีอาการข้างเคียงเหล่านี้น้อยกว่าผู้ที่อายุน้อย
 • หากหลังฉีดท่านมีอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัว สามารถรับประทานยาพาราเซตามอล และพักผ่อนให้เพียงพอ อาการมักจะดีขึ้นและหายได้เองใน 48-72 ชม.
 • กรณีมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบมาพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการฉีดวัคซีนให้แพทย์ทราบ อาการที่ต้องมาพบแพทย์ทันที ได้แก่
  • อาการปวดศีรษะรุนแรง แขนขาอ่อนแรง ชา ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ชัก ตามัว เห็นภาพซ้อน
  • เหนื่อยง่าย เจ็บแน่นหน้าอก หายใจลำบาก
  • ปวดท้อง หรือปวดหลังรุนแรง
  • ขาบวมแดง หรือ ขาซีด เย็น
Table of Contents