บริการทางการแพทย์

การให้บริการรักษา คลินิกแพทย์เฉพาะทาง บริการสนับสนุนทางการแพทย์ และคลิีนิกพิเศษ

ผลตรวจ COVID-19

ผลตรวจจะออกภายใน 72 ชม. หลักจากเข้ารับการตรวจที่ ARI CLINIC

FAQ COVID-19

คำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19

นโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

นโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
สถานะการ COVID-19 รพ.มทส

กองทุน ร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology Hospital

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงจัดให้มีการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลและหอพระเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชา โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาลในวันที่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และ
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลในเดือนเมษายน พ.ศ.2560

TitleDate
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 13:41:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 23/2564 ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง2021/11/242021-11-24 12:44:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์2021/11/242021-11-24 12:38:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ2021/11/242021-11-24 12:07:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/11/242021-11-24 12:04:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน2021/11/242021-11-24 12:02:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน2021/11/242021-11-24 11:59:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 11:53:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:51:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:48:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:33:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:32:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 11:30:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:28:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 11:25:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 11:22:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:19:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:11:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม2021/11/242021-11-24 11:09:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด2021/11/242021-11-24 11:07:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:05:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:00:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 10:56:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด2021/11/242021-11-24 10:53:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 10:51:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 10:48:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 10:45:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 10:36:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 25652021/11/222021-11-22 10:19:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 25642021/11/032021-11-03 16:27:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/10/182021-10-18 09:58:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำครั้งที่ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/08/272021-08-27 11:33:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part Time)2021/08/272021-08-27 11:25:49
ประกาศรับสมัครชั่วคราวภายนอก ครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part time) หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 642021/08/092021-08-09 08:55:43
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 8 ครั้งที่ 23/2564 (พนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง) – สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/08/042021-08-04 12:55:21
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 21/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/08/032021-08-03 13:46:13
ประกาศการรับสมัครงาน ครั้งที่ 22/2564 (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกห้องผ่าตัด) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:24:17
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 20/2564 (พนักงานขับรถแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:18:14
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 19/2564(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา — สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/07/292021-07-29 08:37:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/07/202021-07-20 21:47:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/07/202021-07-20 21:44:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:41:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:37:35
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 18/2564 (แผนกทรัพยากรมนุษย์)2021/07/202021-07-20 21:18:13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 4/25642021/07/142021-07-14 09:06:24
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานประจำวิสาหกิจทุกตำแหน่ง2021/07/032021-07-03 13:55:39
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 15/2564 (ตำแหน่ง แพทย์ประจำ)2021/06/302021-06-30 08:45:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 17/2564 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน)2021/06/252021-06-25 15:55:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 14/2564 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/222021-06-22 17:05:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 16/2564 (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ)2021/06/182021-06-18 13:18:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่ง นักวิชาการทันตสาธาณสุข แผนกคลินิกบริการ)2021/06/182021-06-18 13:13:08
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)2021/06/092021-06-09 15:13:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/06/072021-06-07 17:59:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/042021-06-04 11:48:40
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2564)2021/06/012021-06-01 08:57:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/05/272021-05-27 16:10:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกศัลยศาสตร์)2021/05/272021-05-27 16:06:15
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ) หมดเขตรับสมัคร 3 มิถุนายน 25642021/05/252021-05-25 06:07:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/05/252021-05-25 06:01:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)2021/05/172021-05-17 16:29:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/152021-05-15 06:44:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภายบำบัด)2021/05/152021-05-15 06:42:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/05/132021-05-13 21:40:17
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่14/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์) หมดเขต 20 พฤษภาคม 642021/05/112021-05-11 14:00:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาและนักกายภายบำบัด)2021/05/072021-05-07 12:45:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/052021-05-05 14:54:49
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2564 (แพทย์ประจำ) สิ้นสุด 15 พ.ค. 25642021/05/052021-05-05 14:00:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/05/032021-05-03 08:54:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ )2021/04/282021-04-28 16:11:58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/282021-04-28 08:26:47
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 6/2564 (ผู้ช่วยทันตกรรม)2021/04/282021-04-28 08:13:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/04/272021-04-27 11:27:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/202021-04-20 14:12:02
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (นักจิตวิทยาคลินิก และนักกายภาพบำบัด ฝ่ายเทคนิคบริการ)2021/04/202021-04-20 14:01:57
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/202021-04-20 13:55:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน2021/04/192021-04-19 14:01:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกศัลยศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:39:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/04/092021-04-09 10:38:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/04/092021-04-09 10:36:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:35:04
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภาพบำบัด , พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 17:42:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิชาการทันตสาธารณสุข , ผู้ช่วยทันตแพทย์ , พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/04/022021-04-02 16:46:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 7/2564 ( พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 16:37:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/302021-03-30 16:08:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/242021-03-24 16:56:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 2564 (อายุรแพทย์, แพทย์ออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรม, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/03/242021-03-24 16:51:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครั้งที่ 7/2564 (ตำแหน่ง กลุ่มงานการพยาบาล)2021/03/232021-03-23 09:38:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/03/232021-03-23 09:32:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,พนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี))2021/03/172021-03-17 17:31:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์, ผู้ควบคุมงาน (Foreman)(สัญญาจ้าง 1 ปี)2021/03/172021-03-17 17:25:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/172021-03-17 17:18:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/152021-03-15 14:01:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/112021-03-11 13:40:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/03/092021-03-09 12:48:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/052021-03-05 11:11:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)2021/03/052021-03-05 11:08:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ , ผู้ควบคุมงาน Foreman)2021/03/052021-03-05 11:02:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพัสดุกลาง แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบบริการสุขภาพ แผนกเครือข่ายบริการและพัฒนาระบบสุขภาพ2021/03/032021-03-03 16:38:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วย แผนกรังสีวินิจฉัย2021/03/032021-03-03 16:34:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรม2021/03/032021-03-03 16:31:36
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ) หมดเขต 21 มีนาคม 25642021/03/022021-03-02 11:44:12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย , พนักงานขนส่ง)2021/03/022021-03-02 11:35:09
รับสมัครพนักงานวิสาหกิจครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกคุณภาพและความปลอดภภัย) หมดเขต 14 มีนาคม 642021/03/022021-03-02 11:20:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 9/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ) หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 642021/02/252021-02-25 09:59:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (เภสัชกรรม,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/02/242021-02-24 16:17:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:23:14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:20:09
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2564 (พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย) หมดเขตรับสมัคร 7 มีนาคา 25642021/02/192021-02-19 21:05:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2564(วิศวกรสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง , เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบริการสุขภาพ)2021/02/192021-02-19 11:45:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (วิศวกรรมเครื่องกล)2021/02/182021-02-18 14:10:51
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/25642021/02/182021-02-18 13:45:41
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกรังสีวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:58:44
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกพยาธิวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:57:35
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/02/052021-02-05 12:56:55
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:56:07
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/02/052021-02-05 12:55:21
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/02/052021-02-05 12:54:24
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/02/052021-02-05 12:53:49
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)2021/02/052021-02-05 12:52:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย2021/02/032021-02-03 14:40:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน, เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อนสร้าง (Foreman) (สัญญาจ้าง 1 ปี) )2021/02/032021-02-03 14:34:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง,เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและระบบบริการสุขภาพ, เจ้าพนักงานธุรการ)2021/01/282021-01-28 08:59:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนกสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม)2021/01/282021-01-28 08:49:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม)2021/01/262021-01-26 21:16:40
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2564 จำนวน 13 ตำแหน่ง (หมดเขตรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 64)2021/01/212021-01-21 15:47:38
ยกเลิก ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/25642021/01/212021-01-21 15:16:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 5/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) – นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/01/192021-01-19 13:47:27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน)2021/01/192021-01-19 13:35:00
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 5/2564 (ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2564)2021/01/152021-01-15 19:53:20
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคุมงานก่อสร้าง และพนักงานซ่อมบำรุง2021/01/142021-01-14 13:04:39
TitleDate
ประกาศรับสมัครชั่วคราวภายนอก ครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part time) หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 642021/08/092021-08-09 08:55:43
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 8 ครั้งที่ 23/2564 (พนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง) – สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/08/042021-08-04 12:55:21
ประกาศการรับสมัครงาน ครั้งที่ 22/2564 (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกห้องผ่าตัด) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:24:17
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 20/2564 (พนักงานขับรถแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:18:14
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 19/2564(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา — สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/07/292021-07-29 08:37:29
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 18/2564 (แผนกทรัพยากรมนุษย์)2021/07/202021-07-20 21:18:13
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานประจำวิสาหกิจทุกตำแหน่ง2021/07/032021-07-03 13:55:39
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)2021/06/092021-06-09 15:13:43
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2564)2021/06/012021-06-01 08:57:33
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ) หมดเขตรับสมัคร 3 มิถุนายน 25642021/05/252021-05-25 06:07:16
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่14/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์) หมดเขต 20 พฤษภาคม 642021/05/112021-05-11 14:00:31
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2564 (แพทย์ประจำ) สิ้นสุด 15 พ.ค. 25642021/05/052021-05-05 14:00:56
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภาพบำบัด , พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 17:42:12
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ) หมดเขต 21 มีนาคม 25642021/03/022021-03-02 11:44:12
รับสมัครพนักงานวิสาหกิจครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกคุณภาพและความปลอดภภัย) หมดเขต 14 มีนาคม 642021/03/022021-03-02 11:20:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 9/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ) หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 642021/02/252021-02-25 09:59:45
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2564 (พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย) หมดเขตรับสมัคร 7 มีนาคา 25642021/02/192021-02-19 21:05:00
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/25642021/02/182021-02-18 13:45:41
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2564 จำนวน 13 ตำแหน่ง (หมดเขตรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 64)2021/01/212021-01-21 15:47:38
ยกเลิก ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/25642021/01/212021-01-21 15:16:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 5/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) – นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/01/192021-01-19 13:47:27
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 5/2564 (ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2564)2021/01/152021-01-15 19:53:20
TitleDate
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 13:41:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 23/2564 ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง2021/11/242021-11-24 12:44:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์2021/11/242021-11-24 12:38:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ2021/11/242021-11-24 12:07:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/11/242021-11-24 12:04:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน2021/11/242021-11-24 12:02:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน2021/11/242021-11-24 11:59:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 11:53:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:51:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:48:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:33:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:32:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 11:30:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:28:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 11:25:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 11:22:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:19:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:11:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม2021/11/242021-11-24 11:09:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด2021/11/242021-11-24 11:07:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:05:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:00:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 10:56:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด2021/11/242021-11-24 10:53:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 10:51:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 10:48:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 10:45:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 10:36:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำครั้งที่ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/08/272021-08-27 11:33:38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 4/25642021/07/142021-07-14 09:06:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 17/2564 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน)2021/06/252021-06-25 15:55:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/06/072021-06-07 17:59:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/042021-06-04 11:48:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)2021/05/172021-05-17 16:29:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาและนักกายภายบำบัด)2021/05/072021-05-07 12:45:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/052021-05-05 14:54:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/05/032021-05-03 08:54:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ )2021/04/282021-04-28 16:11:58
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (นักจิตวิทยาคลินิก และนักกายภาพบำบัด ฝ่ายเทคนิคบริการ)2021/04/202021-04-20 14:01:57
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/202021-04-20 13:55:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิชาการทันตสาธารณสุข , ผู้ช่วยทันตแพทย์ , พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/04/022021-04-02 16:46:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 7/2564 ( พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 16:37:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/302021-03-30 16:08:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 2564 (อายุรแพทย์, แพทย์ออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรม, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/03/242021-03-24 16:51:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครั้งที่ 7/2564 (ตำแหน่ง กลุ่มงานการพยาบาล)2021/03/232021-03-23 09:38:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/03/232021-03-23 09:32:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/152021-03-15 14:01:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/112021-03-11 13:40:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/03/092021-03-09 12:48:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/052021-03-05 11:11:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)2021/03/052021-03-05 11:08:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ , ผู้ควบคุมงาน Foreman)2021/03/052021-03-05 11:02:20
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย , พนักงานขนส่ง)2021/03/022021-03-02 11:35:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (เภสัชกรรม,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/02/242021-02-24 16:17:27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:20:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2564(วิศวกรสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง , เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบริการสุขภาพ)2021/02/192021-02-19 11:45:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย2021/02/032021-02-03 14:40:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง,เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและระบบบริการสุขภาพ, เจ้าพนักงานธุรการ)2021/01/282021-01-28 08:59:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนกสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม)2021/01/282021-01-28 08:49:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม)2021/01/262021-01-26 21:16:40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน)2021/01/192021-01-19 13:35:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคุมงานก่อสร้าง และพนักงานซ่อมบำรุง2021/01/142021-01-14 13:04:39
TitleDate
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 25652021/11/222021-11-22 10:19:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/10/182021-10-18 09:58:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part Time)2021/08/272021-08-27 11:25:49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/07/202021-07-20 21:47:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/07/202021-07-20 21:44:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:41:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:37:35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 14/2564 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/222021-06-22 17:05:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 16/2564 (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ)2021/06/182021-06-18 13:18:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่ง นักวิชาการทันตสาธาณสุข แผนกคลินิกบริการ)2021/06/182021-06-18 13:13:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/05/272021-05-27 16:10:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกศัลยศาสตร์)2021/05/272021-05-27 16:06:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/05/252021-05-25 06:01:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/152021-05-15 06:44:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภายบำบัด)2021/05/152021-05-15 06:42:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/05/132021-05-13 21:40:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/282021-04-28 08:26:47
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 6/2564 (ผู้ช่วยทันตกรรม)2021/04/282021-04-28 08:13:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/04/272021-04-27 11:27:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/202021-04-20 14:12:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน2021/04/192021-04-19 14:01:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกศัลยศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:39:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/04/092021-04-09 10:38:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/04/092021-04-09 10:36:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:35:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/242021-03-24 16:56:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,พนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี))2021/03/172021-03-17 17:31:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์, ผู้ควบคุมงาน (Foreman)(สัญญาจ้าง 1 ปี)2021/03/172021-03-17 17:25:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/172021-03-17 17:18:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพัสดุกลาง แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบบริการสุขภาพ แผนกเครือข่ายบริการและพัฒนาระบบสุขภาพ2021/03/032021-03-03 16:38:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วย แผนกรังสีวินิจฉัย2021/03/032021-03-03 16:34:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรม2021/03/032021-03-03 16:31:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:23:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (วิศวกรรมเครื่องกล)2021/02/182021-02-18 14:10:51
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกรังสีวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:58:44
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกพยาธิวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:57:35
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/02/052021-02-05 12:56:55
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:56:07
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/02/052021-02-05 12:55:21
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/02/052021-02-05 12:54:24
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/02/052021-02-05 12:53:49
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)2021/02/052021-02-05 12:52:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน, เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อนสร้าง (Foreman) (สัญญาจ้าง 1 ปี) )2021/02/032021-02-03 14:34:12