บริการทางการแพทย์

การให้บริการรักษา คลินิกแพทย์เฉพาะทาง บริการสนับสนุนทางการแพทย์ และคลิีนิกพิเศษ

บริการจองตรวจสุขภาพ

บริการจองตรวจสุขภาพออนไลน์ บุคคลทั่วไป ข้าราชการ พนักงานมทส พนักงานการไฟฟ้า

แบบประเมินความเครียด (ST5) / แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า

ผลตรวจ COVID-19

ผลตรวจจะออกภายใน 72 ชม. หลักจากเข้ารับการตรวจที่ ARI CLINIC

FAQ COVID-19

คำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19

จัดซื้อ/จัดจ้าง

ระบบจัดซื้อ/จัดจ้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยึสุรนารี

นโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

นโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (ปิดระบบชั่วคราว)

ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

กองทุน ร.พ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Suranaree University of Technology Hospital

ในโอกาสนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงจัดให้มีการสร้างพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลและหอพระเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นที่สักการะยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ผู้รับบริการ ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้บูชา โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระประจำโรงพยาบาลในวันที่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และ
พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลในเดือนเมษายน พ.ศ.2560

TitleDate
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 31/25672024/06/242024-06-24 14:02:37
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการ) กลุ่มงานบริหาร ครั้งที่ 26/25672024/06/202024-06-20 15:51:15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 29/25672024/06/202024-06-20 15:46:32
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธา แผนกบริหารงานก่อสร้าง ครั้งที่ 23/25672024/06/202024-06-20 15:40:55
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องผฏิบัติการพยาธิวิทยา, ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม แผนกเภสัชกรรมการผลิต และตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25/25672024/06/202024-06-20 15:02:02
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 33/25672024/06/202024-06-20 14:55:55
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลห้องพักฟื้น แผนกวิสัญญี, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 30/25672024/06/202024-06-20 08:26:15
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/06/192024-06-19 14:00:59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 28/25672024/06/192024-06-19 13:56:58
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ แผนกธนาคารเลือด ครั้งที่ 24/25672024/06/192024-06-19 13:52:36
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/06/192024-06-19 13:49:44
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 33 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, แพทย์ใช้ทุน)2024/06/122024-06-12 15:49:44
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา แผนกบริหารงานก่อสร้าง ครั้งที่ 23/25672024/06/062024-06-06 09:36:17
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เว็บไซต์และงานสื่อสาร) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 23/25672024/06/062024-06-06 09:31:12
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/06/062024-06-06 09:15:24
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเภสัชบกรรม, พนักงานซักรีด ครั้งที่ 25/25672024/06/062024-06-06 09:09:21
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 28/25672024/06/062024-06-06 09:03:51
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ ครั้งที่ 24/25672024/06/052024-06-05 16:23:42
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 27/25672024/06/052024-06-05 16:20:13
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/06/052024-06-05 16:05:41
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 32 (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)2024/06/052024-06-05 15:59:44
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 31 (พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู, พนักงานแผนกจ่ายกลาง)2024/06/052024-06-05 10:35:14
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 30 (กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม)2024/05/302024-05-30 15:51:13
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ แผนกธนาคารเลือด ครั้งที่ 24/25672024/05/282024-05-28 08:33:57
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 25 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม 1 อัตรา, พนักงานซักรีด 1 อัตรา)2024/05/212024-05-21 14:02:53
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/05/202024-05-20 16:02:24
ประกาศ รายชื่อผู้ป่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 27/25662024/05/202024-05-20 16:00:08
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 27 (ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 อัตรา และแพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา)2024/05/202024-05-20 14:24:20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธา แผนกบริหารงานก่อสร้าง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เว็บไซต์และงานสื่อสาร) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 23/25672024/05/162024-05-16 15:32:21
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 19/25672024/05/142024-05-14 11:35:26
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/05/092024-05-09 11:01:00
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 19/25672024/05/092024-05-09 10:55:34
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 19/25672024/05/092024-05-09 10:52:41
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/05/092024-05-09 09:37:55
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/05/082024-05-08 13:36:14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 8/25672024/05/032024-05-03 13:40:00
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/05/022024-05-02 14:27:06
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 19/25672024/04/302024-04-30 10:08:37
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/04/302024-04-30 08:46:50
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 19/25672024/04/292024-04-29 21:22:40
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 19/25672024/04/292024-04-29 21:18:30
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, ตำแหน่งพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 21/25672024/04/242024-04-24 14:07:25
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 24 (นักกำหนดอาหาร 1 อัตรา, พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา)2024/04/242024-04-24 14:00:37
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 27/25672024/04/242024-04-24 13:57:39
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/04/232024-04-23 11:24:51
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/04/172024-04-17 13:49:45
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 23 (วิศวกรโยธา 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(เว็บไซค์และงานสื่อสาร) 1 อัตรา)2024/04/172024-04-17 10:52:18
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 8/25672024/04/172024-04-17 10:46:40
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662024/04/112024-04-11 10:16:59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 21/25672024/04/032024-04-03 15:38:57
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 222024/04/012024-04-01 09:29:42
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 20/25672024/03/282024-03-28 15:42:42
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 8/25672024/03/222024-03-22 08:33:46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง, ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 19/25672024/03/222024-03-22 08:30:35
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 20/25672024/03/122024-03-12 16:05:08
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/03/122024-03-12 16:00:53
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 212024/03/122024-03-12 15:50:41
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 17/25672024/03/122024-03-12 15:44:26
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 12/2567 และตำแหน่งนักรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย ครั้งที่ 18/25672024/03/122024-03-12 11:09:21
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 10/25672024/03/052024-03-05 15:48:04
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 10/25672024/03/052024-03-05 15:45:24
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/03/052024-03-05 15:42:57
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 20 (ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 5 อัตรา และแพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา)2024/03/042024-03-04 15:59:04
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 17/25672024/03/042024-03-04 15:53:14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งทันตแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 15/25672024/02/232024-02-23 08:27:29
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 19 (พยาบาลวิจัย 1 อัตรา, นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา)2024/02/162024-02-16 11:45:34
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 10/25672024/02/162024-02-16 11:38:20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 10/25672024/02/162024-02-16 11:34:52
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/02/162024-02-16 11:31:29
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 13/25672024/02/152024-02-15 15:58:01
ประกาศ รับสมัครบุคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 18 (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, เภสัชกร, นักรังสีเทคนิค)2024/02/122024-02-12 08:54:55
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ (แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2024/02/082024-02-08 10:37:57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 11/25672024/02/082024-02-08 09:31:22
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 13/25672024/01/312024-01-31 15:16:42
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 16 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ สาขาวิชาจักษุวิทยา 1 อัตรา)2024/01/302024-01-30 15:01:43
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง2024/01/292024-01-29 15:22:41
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/01/292024-01-29 15:12:14
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 15/25672024/01/292024-01-29 15:08:09
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 17 (ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา)2024/01/292024-01-29 14:56:47
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ (แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป)2024/01/252024-01-25 15:51:27
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662024/01/232024-01-23 08:12:06
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/01/232024-01-23 07:26:14
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 10/25672024/01/182024-01-18 09:28:13
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/01/122024-01-12 15:45:14
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 13 (ตำแหน่งงาน กลุ่มงานการพยาบาล)2024/01/102024-01-10 10:31:33
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ครั้งที่ 12/2567 ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 2 อัตรา และตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู2024/01/102024-01-10 10:07:54
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/01/102024-01-10 10:04:14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 6/25672024/01/092024-01-09 09:54:03
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 15 (ตำแหน่ง ทันตแพทย์ใช้ทุน)2024/01/092024-01-09 09:51:06
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 11/25672024/01/092024-01-09 09:46:18
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 14 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 อัตรา)2024/01/082024-01-08 11:22:56
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 6/25672023/12/252023-12-25 15:51:46
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 12 (นักกิจกรรมบำบัด 2 อัตรา, นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา)2023/12/222023-12-22 14:07:41
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 7/25672023/12/192023-12-19 10:35:50
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครื่อข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 6/25672023/12/192023-12-19 09:41:25
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย ครั้งที่ 6/25672023/12/142023-12-14 14:08:11
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662023/12/142023-12-14 14:05:26
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/25672023/12/142023-12-14 14:02:33
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แผนกธนาคารเลือด ครั้งที่ 9/25672023/12/142023-12-14 13:59:36
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 11 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 8 อัตรา, แพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา)2023/12/142023-12-14 13:55:34
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลประสานการแพทย์ แผนกเวชระเบียนและเวชสถิติ ครั้งที่ 6/25672023/12/132023-12-13 14:18:52
ประกาศ รับสมัครบุคคลประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 10 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ 1 อัตรา)2023/12/122023-12-12 16:01:23
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 7/25672023/12/012023-12-01 15:35:55
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานคนสวน(รายวัน) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/25672023/11/302023-11-30 14:41:19
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 6/25672023/11/292023-11-29 15:28:47
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 6/25672023/11/282023-11-28 11:13:40
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลประสานการแพทย์ แผนกเวชระเบียนและเวชสถิติ ครั้งที่ 6/25672023/11/282023-11-28 11:04:30
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/11/282023-11-28 10:56:46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานคนสวน(รายวัน) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/25672023/11/272023-11-27 09:49:29
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ ครั้งที่ 18/25662023/11/232023-11-23 16:56:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662023/11/162023-11-16 11:12:05
รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 (ตำแหน่งพยาบาลบริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 1 อัตรา)2023/11/162023-11-16 09:48:54
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 72023/11/142023-11-14 13:46:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม, ผู้ช่วยทันตกรรม ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/25672023/11/142023-11-14 09:19:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ (ตำแหน่งจิตแพทย์,แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป)2023/11/142023-11-14 09:16:31
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/11/072023-11-07 11:17:22
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 52023/11/012023-11-01 20:05:26
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 62023/11/012023-11-01 19:55:36
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหาร ครั้งที่ 3/25672023/10/242023-10-24 17:02:00
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และตำแหน่งพนักงานแผนกจ่ายกลาง กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 37/25662023/10/202023-10-20 17:13:45
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/10/182023-10-18 16:04:48
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหาร ครั้งที่ 3/25672023/10/172023-10-17 17:22:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ ครั้งที่ 38/25662023/10/122023-10-12 14:17:41
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหาร 1 อัตรา)2023/10/062023-10-06 14:25:41
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และพนักงานแผนกจ่ายกลาง กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 37/25662023/09/262023-09-26 15:36:44
ประกาศ เรื่องรับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 18 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)2023/09/252023-09-25 08:19:35
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 38 (เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา)2023/09/202023-09-20 16:16:35
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 37 (กลุ่มงานการพยาบาล)2023/09/082023-09-08 09:32:49
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 35/25662023/09/062023-09-06 14:42:24
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 33/25662023/08/302023-08-30 15:47:15
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/08/302023-08-30 15:45:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/08/282023-08-28 13:19:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662023/08/282023-08-28 13:12:50
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 35/25662023/08/282023-08-28 07:46:43
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 36 (ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา)2023/08/242023-08-24 16:45:54
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 30/25662023/08/242023-08-24 16:40:45
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 31/25662023/08/222023-08-22 13:32:40
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 30/25662023/08/222023-08-22 13:30:09
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. วิสัญญีพยาบาล 2. พยาบาลวิชาชีพ 3. ผู้ช่วยพยาบาล 4. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 32/25662023/08/192023-08-19 15:00:03
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 35/25662023/08/112023-08-11 16:17:52
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 33/25662023/08/112023-08-11 16:13:02
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/08/112023-08-11 16:09:21
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 33/25662023/08/112023-08-11 16:04:46
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งทันตแพทย์ประจำ2023/08/102023-08-10 13:37:28
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 30/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 33/25662023/07/272023-07-27 16:39:01
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตแพทย์ประจำ2023/07/242023-07-24 16:24:20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 32/25662023/07/242023-07-24 16:16:53
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 20/25662023/07/212023-07-21 16:18:31
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 30/2566 และ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 33/25662023/07/212023-07-21 16:09:57
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 33 (ตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา)2023/07/212023-07-21 16:03:23
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 22/25662023/07/202023-07-20 13:57:04
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 20/25662023/07/142023-07-14 21:18:33
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/07/112023-07-11 09:05:34
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 33 (ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา)2023/07/072023-07-07 16:24:24
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662023/07/052023-07-05 16:30:54
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 32 กลุ่มงานการพยาบาล 1. วิสัญญีพยาบาล 2 อัตรา 2. พยาบาลไตเทียม 3 อัตรา 3. พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 1 อัตรา 4. พยาบาลผู้ป่วยนอก 3 อัตรา 5. พยาบาลห้องผ่าตัด 2 อัตรา 6. พยาบาลหอผู้ป่วยใน 15 อัตรา 7. พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 5 อัตรา 8. พยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ 6 อัตรา 9. พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด 1 อัตรา 10. ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา 11. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกกุมารเวชกรรม 1 อัตรา2023/07/012023-07-01 10:43:31
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 22/25662023/07/012023-07-01 10:35:07
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่าการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาลไตเทียม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 24/25662023/07/012023-07-01 10:31:25
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 31 (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกหัวใจและหลอดเลือก 1 อัตรา)2023/06/272023-06-27 17:05:20
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 30/25662023/06/272023-06-27 17:01:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 30/25662023/06/222023-06-22 16:12:32
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662023/06/202023-06-20 16:23:23
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 302023/06/202023-06-20 16:19:43
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ2023/06/152023-06-15 15:09:47
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 19/25662023/06/152023-06-15 14:25:19
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/06/152023-06-15 14:14:54
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 28 (ตำแหน่งเภสัชกร 4 อัตรา กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ)2023/06/092023-06-09 10:45:29
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 29 (ตำแหน่งอายุรแพทย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 3 อัตรา)2023/06/082023-06-08 14:23:52
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 19/25662023/06/082023-06-08 14:16:45
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/06/082023-06-08 14:11:45
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/25662023/06/012023-06-01 14:13:30
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 27 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 อัตรา2023/05/312023-05-31 17:12:18
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662023/05/312023-05-31 17:08:12
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 26 ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) 1 อัตรา2023/05/252023-05-25 15:28:00
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/05/252023-05-25 15:24:53
ระกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 25/25662023/05/252023-05-25 15:16:13
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 23/25662023/05/252023-05-25 15:13:36
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2565 และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 20/25662023/05/232023-05-23 14:00:06
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 25/25662023/05/222023-05-22 09:29:41
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 24 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงาช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล), (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ)2023/05/202023-05-20 11:36:23
ประกาศรับสมัคร ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 25 (ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน)2023/05/192023-05-19 16:09:16
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพท์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 23/25662023/05/162023-05-16 14:23:41
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/05/152023-05-15 09:08:13
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 20/25662023/05/112023-05-11 10:31:54
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 23 (ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2 อัตรา)2023/05/112023-05-11 10:30:00
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/05/032023-05-03 16:30:07
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 22 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ 1 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา2023/05/022023-05-02 14:01:48
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2565 และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 20/25662023/05/022023-05-02 13:55:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662023/05/022023-05-02 13:50:07
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 20/25662023/04/272023-04-27 13:05:33
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ2023/04/252023-04-25 13:54:37
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 21 (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 อัตรา)2023/04/252023-04-25 13:50:34
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 18/25662023/04/252023-04-25 13:47:20
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 17/25662023/04/212023-04-21 16:24:21
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 20/25662023/04/202023-04-20 14:48:02
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 11/25662023/04/112023-04-11 15:40:40
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/04/112023-04-11 15:39:45
ประกาศ ปรับเวลาการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ2023/04/102023-04-10 16:26:35
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ2023/04/012023-04-01 11:44:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 11/25662023/03/312023-03-31 22:06:25
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 17/25662023/03/312023-03-31 13:46:27
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 19/25662023/03/312023-03-31 13:33:19
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 20 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 2 อัตรา, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ 3 อัตรา2023/03/312023-03-31 13:26:49
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/312023-03-31 13:20:00
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 18/25662023/03/282023-03-28 14:16:43
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายเทคนิคบริการ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/212023-03-21 16:28:02
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง ฝ่ายบริการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 13/25662023/03/212023-03-21 16:23:52
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 19 ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา2023/03/102023-03-10 14:49:53
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป2023/03/102023-03-10 14:42:02
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/092023-03-09 14:23:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 13/25662023/03/082023-03-08 19:09:34
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/03/032023-03-03 14:31:28
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/032023-03-03 14:25:58
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 18 ตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน (สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2023/03/032023-03-03 14:19:49
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่172023/03/012023-03-01 17:01:29
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน แผนกบัญชี ครั้งที่ 14/25662023/03/012023-03-01 16:40:35
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 11/25662023/03/012023-03-01 16:39:20
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ครั้งที่ 21/25652023/02/232023-02-23 08:17:03
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน แผนกบัญชี ครั้งที่ 14/25662023/02/222023-02-22 10:17:34
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ และตำแหน่งช่างทัตนกรรม ฝ่ายบริการ2023/02/202023-02-20 15:53:46
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/25662023/02/202023-02-20 15:39:10
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 10/25662023/02/142023-02-14 15:59:59
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 15 ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป 2 อัตรา2023/02/102023-02-10 16:17:04
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 162023/02/102023-02-10 16:08:24
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 11/25662023/02/102023-02-10 16:03:23
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/25662023/02/082023-02-08 13:19:55
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 14 ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน แผนกบัญชี 1 อัตรา2023/02/082023-02-08 11:51:23
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 10/25662023/02/032023-02-03 16:14:03
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/25662023/02/022023-02-02 14:05:33
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/02/022023-02-02 13:59:43
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ครั้งที่ 5/25662023/01/302023-01-30 14:47:55
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/01/272023-01-27 10:36:34
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 ตำแหน่งแพทย์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 1 อัตรา และตำแหน่งจิตแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ 1 อัตรา2023/01/202023-01-20 12:24:56
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/25662023/01/202023-01-20 11:44:27
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 13 ตำแหน่งช่างทันตกรรม 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง 1 อัตรา ฝ่ายบริการ2023/01/202023-01-20 11:10:59
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครั้งที่ 6/25662023/01/182023-01-18 09:50:56
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ครั้งที่ 21/25652023/01/182023-01-18 09:42:30
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/25662023/01/132023-01-13 15:10:23
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 11 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 อัตรา และตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ 1 อัตรา2023/01/112023-01-11 15:39:03
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 5/25662023/01/112023-01-11 15:02:35
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 10 ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 4 อัตรา และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา2023/01/102023-01-10 15:07:24
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 อัตรา2023/01/092023-01-09 13:38:49
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม 1 อัตรา2023/01/092023-01-09 10:59:28
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 5/2566 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/25662022/12/282022-12-28 16:06:52
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 6/25662022/12/272022-12-27 11:45:18
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย และตำแหน่งพนักงานซักรีด(สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/25662022/12/192022-12-19 15:59:20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 5/2566 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/25662022/12/162022-12-16 11:42:02
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 6/25662022/12/092022-12-09 08:30:19
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662022/12/012022-12-01 16:32:39
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย ครั้งที่ 5/2566 และตำแหน่งพนักงานซักรีด(สัญญาจ้าง 1ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/25662022/11/292022-11-29 15:23:51
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662022/11/292022-11-29 15:19:31
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/25662022/11/252022-11-25 15:20:37
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา2022/11/182022-11-18 22:16:41
ประกาศเปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย หลายอัตรา ประจำปีงบประมาณ 25662022/11/172022-11-17 18:10:34
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งนักแก้ไขการพูด 1 อัตรา2022/11/162022-11-16 16:41:06
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662022/11/162022-11-16 16:36:34
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย2022/11/122022-11-12 10:58:33
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/25662022/11/092022-11-09 16:49:27
ประกาศรับสมัครบุคคล ปีงบประมาณ 25662022/11/092022-11-09 10:59:41
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/25652022/11/072022-11-07 15:33:57
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ ครั้งที่ 21/25652022/11/072022-11-07 15:31:05
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 ตำแหน่ง นักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด และเวชนิทัศน์ , ตำแหน่งพนักงานซักรีด(สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ , ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย2022/11/072022-11-07 15:24:34
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ครั้งที่ 21/25652022/11/072022-11-07 15:16:12
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ครั้งที่ 4/25652022/11/012022-11-01 09:37:01
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 1/25662022/10/272022-10-27 14:15:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/25652022/10/252022-10-25 14:03:37
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/25652022/10/252022-10-25 13:58:49
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา2022/10/252022-10-25 13:18:55
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 32022/10/202022-10-20 13:13:39
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักแก้ไขการพูด ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/10/192022-10-19 14:07:43
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/25652022/10/192022-10-19 14:00:25
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12022/10/102022-10-10 09:19:59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/25652022/10/072022-10-07 15:21:52
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/10/062022-10-06 08:41:36
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 1/25662022/10/042022-10-04 11:27:50
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 212022/10/032022-10-03 14:49:48
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/25652022/09/272022-09-27 11:40:47
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/272022-09-27 11:35:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/25652022/09/262022-09-26 15:30:44
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ ครั้งที่ 14/25652022/09/212022-09-21 13:30:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนังงานช่วยเหลือผู้ป่วย ตำแหน่งพนักงานเคลื่อนย้าย และตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งวิทยุ กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 17/25652022/09/212022-09-21 13:28:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/212022-09-21 13:09:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/212022-09-21 13:05:11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 16/25652022/09/212022-09-21 13:01:38
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก,แพทย์แผนไทย,พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/152022-09-15 08:22:45
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/152022-09-15 08:19:14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่ารการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 16/25652022/09/152022-09-15 08:15:03
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/25652022/09/132022-09-13 16:01:16
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12022/09/052022-09-05 14:03:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข แผนกสุขาภิบาลและควบคุมโรคทางระบาดวิทยา ครั้งที่ 7/25652022/09/022022-09-02 17:03:30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี ครั้งที่ 14/25652022/09/022022-09-02 17:00:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และพนักงานรับ-ส่งวิทยุ กลุ่มการพยาบาล ครั้งที่ 17/25652022/09/022022-09-02 16:55:19
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 18 (ตำแหน่งวิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์)2022/08/292022-08-29 09:47:08
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 16/25652022/08/262022-08-26 15:31:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แผนกนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/25652022/08/262022-08-26 09:42:43
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 192022/08/242022-08-24 09:39:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ ครั้งที่ 14/25652022/08/172022-08-17 08:58:49
แก้ไขเพิ่ม ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/25652022/08/152022-08-15 16:04:16
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 172022/08/102022-08-10 16:52:41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2565 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี ครั้งที่ 7/25652022/07/272022-07-27 16:40:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 15/25652022/07/272022-07-27 16:37:42
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ ครั้งที่ 7/25652022/07/272022-07-27 16:36:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 7/25652022/07/222022-07-22 16:52:19
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 12/25652022/07/222022-07-22 16:50:18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 15/25652022/07/202022-07-20 10:26:57
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 162022/07/202022-07-20 10:00:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก2022/07/082022-07-08 15:35:26
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 152022/07/082022-07-08 13:20:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ครั้งที่ 11/25652022/07/062022-07-06 16:01:13
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 142022/07/012022-07-01 18:58:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 12/25652022/07/012022-07-01 09:55:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 7/25652022/07/012022-07-01 09:49:48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/25652022/06/242022-06-24 15:17:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ครั้งที่ 11/25652022/06/242022-06-24 15:05:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์2022/06/212022-06-21 09:07:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง2022/06/212022-06-21 09:06:11
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 13 ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา2022/06/212022-06-21 09:03:50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 10/25652022/06/152022-06-15 16:26:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 9-25652022/06/152022-06-15 16:19:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 4/25652022/06/072022-06-07 14:50:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 8/25652022/06/012022-06-01 13:47:29
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 122022/05/272022-05-27 15:44:51
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 112022/05/272022-05-27 09:30:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 8/25652022/05/192022-05-19 15:47:56
ประกาศเลื่อนเวลาการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 4/25652022/05/192022-05-19 15:44:33
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10 ตำแหน่งเภสัชกร (เภสัชกรรมการผลิตและเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา2022/05/122022-05-12 14:26:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก2022/05/122022-05-12 10:22:16
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา2022/05/122022-05-12 09:10:30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25652022/05/122022-05-12 09:07:05
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 72022/05/092022-05-09 13:47:34
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลไตเทียม กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 4/25642022/05/092022-05-09 09:37:57
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/25652022/05/092022-05-09 09:33:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ 25652022/05/052022-05-05 11:34:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25652022/05/052022-05-05 11:22:20
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา2022/04/272022-04-27 15:47:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก2022/04/262022-04-26 17:27:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก2022/04/262022-04-26 17:01:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ครั้งที่ 17/25642022/04/252022-04-25 16:41:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกสำนักงานกลุ่มการพยาบาลและวิชาการ ครั้งที่ 17/2564 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25/25642022/04/252022-04-25 16:40:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ 25652022/04/202022-04-20 14:16:11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 25652022/04/202022-04-20 13:47:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ครั้งที่ 17/25642022/04/072022-04-07 15:34:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกสำนักงานกลุ่มการพยาบาลและวิชาการ ครั้งที่ 17/2564 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25/25642022/04/042022-04-04 10:04:23
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 4/25652022/03/302022-03-30 08:46:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 4/2565 1. ตำแหน่งนักเทคนิคเชี่ยนจักษุ 2. ตำแหน่งนักแก้ไขการได้ยิน 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย2022/03/292022-03-29 10:54:48
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย รายละเอียดดูได้ตามเอกสารแนบท้าย2022/03/282022-03-28 09:15:45
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งพนักงานซักรีดรายเดือน(สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ2022/03/212022-03-21 09:01:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 และ ครั้งที่ 25/2564 1. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกสำนักงานกลุ่มการพยาบาลและวิชาการ 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ2022/03/112022-03-11 16:25:21
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 1. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดูได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ2022/03/112022-03-11 16:18:37
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 ตำแหน่ง แพทย์ประจำ ฝ่ายการแพทย์ 1. แพทย์ประจำเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน 1 อัตรา 2. จักษุแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 3. สูตินรีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา2022/03/112022-03-11 16:14:32
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 1. นักชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา 2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา 3. นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน จำนวน 1 อัตรา 4. เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา 5. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 8. นักเทคนิคเชี่ยนจักษุ จำนวน 1 อัตรา 9. นักแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา 10. วิสัญญีพยาบาล จำนวน 4 อัตรา 11. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 40 อัตรา 12. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 28 อัตรา 13. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดูได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ2022/03/112022-03-11 16:09:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งพนักงานซักรีดรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ2022/02/242022-02-24 17:09:34
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2565 พนักงานซักรีดรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ2022/02/022022-02-02 11:17:24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ แผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์2021/12/302021-12-30 14:20:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนก เวชระเบียน2021/12/302021-12-30 14:18:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้นักเทคนิคการแพทย์ แผนก ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/12/302021-12-30 14:17:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน2021/12/302021-12-30 14:16:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 23/2564 ตำแหน่ง พนักงานจ่ายกลาง แผนก จ่ายกลาง2021/12/302021-12-30 14:14:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก หอผู้ป่วยพิเศษ2021/12/302021-12-30 14:13:42
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก ศัลยกรรม2021/12/302021-12-30 14:12:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก หอผู้ป่วยวิกฤต2021/12/302021-12-30 14:12:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก อายุรกรรม2021/12/302021-12-30 14:11:22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก สูตินรีเวช2021/12/302021-12-30 14:10:35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก หอผู้ป่วยพิเศษ2021/12/302021-12-30 14:09:39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก จักษุ โสต ศอ นาสิก2021/12/302021-12-30 14:08:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก กุมารเวชกรรม2021/12/302021-12-30 14:07:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก หอผู้ป่วยพิเศษ2021/12/302021-12-30 14:06:53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องผ่าตัด2021/12/302021-12-30 14:06:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก สูตินรีเวช2021/12/302021-12-30 14:05:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรม2021/12/302021-12-30 14:04:48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก อายุรกรรม2021/12/302021-12-30 14:04:10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก ระบบประสาทและสมอง2021/12/302021-12-30 14:03:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก หอผู้ป่วยวิกฤต2021/12/302021-12-30 14:01:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 13:41:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 23/2564 ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง2021/11/242021-11-24 12:44:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์2021/11/242021-11-24 12:38:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ2021/11/242021-11-24 12:07:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/11/242021-11-24 12:04:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน2021/11/242021-11-24 12:02:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน2021/11/242021-11-24 11:59:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 11:53:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:51:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:48:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:33:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:32:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 11:30:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:28:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 11:25:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 11:22:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:19:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:11:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม2021/11/242021-11-24 11:09:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด2021/11/242021-11-24 11:07:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:05:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:00:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 10:56:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด2021/11/242021-11-24 10:53:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 10:51:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 10:48:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 10:45:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 10:36:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 25652021/11/222021-11-22 10:19:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 25642021/11/032021-11-03 16:27:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/10/182021-10-18 09:58:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำครั้งที่ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/08/272021-08-27 11:33:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part Time)2021/08/272021-08-27 11:25:49
ประกาศรับสมัครชั่วคราวภายนอก ครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part time) หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 642021/08/092021-08-09 08:55:43
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 8 ครั้งที่ 23/2564 (พนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง) – สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/08/042021-08-04 12:55:21
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 21/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/08/032021-08-03 13:46:13
ประกาศการรับสมัครงาน ครั้งที่ 22/2564 (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกห้องผ่าตัด) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:24:17
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 20/2564 (พนักงานขับรถแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:18:14
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 19/2564(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา — สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/07/292021-07-29 08:37:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/07/202021-07-20 21:47:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/07/202021-07-20 21:44:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:41:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:37:35
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 18/2564 (แผนกทรัพยากรมนุษย์)2021/07/202021-07-20 21:18:13
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 4/25642021/07/142021-07-14 09:06:24
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานประจำวิสาหกิจทุกตำแหน่ง2021/07/032021-07-03 13:55:39
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 15/2564 (ตำแหน่ง แพทย์ประจำ)2021/06/302021-06-30 08:45:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 17/2564 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน)2021/06/252021-06-25 15:55:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 14/2564 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/222021-06-22 17:05:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 16/2564 (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ)2021/06/182021-06-18 13:18:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่ง นักวิชาการทันตสาธาณสุข แผนกคลินิกบริการ)2021/06/182021-06-18 13:13:08
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)2021/06/092021-06-09 15:13:43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/06/072021-06-07 17:59:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/042021-06-04 11:48:40
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2564)2021/06/012021-06-01 08:57:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/05/272021-05-27 16:10:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกศัลยศาสตร์)2021/05/272021-05-27 16:06:15
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ) หมดเขตรับสมัคร 3 มิถุนายน 25642021/05/252021-05-25 06:07:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/05/252021-05-25 06:01:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)2021/05/172021-05-17 16:29:40
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/152021-05-15 06:44:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภายบำบัด)2021/05/152021-05-15 06:42:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/05/132021-05-13 21:40:17
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่14/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์) หมดเขต 20 พฤษภาคม 642021/05/112021-05-11 14:00:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาและนักกายภายบำบัด)2021/05/072021-05-07 12:45:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/052021-05-05 14:54:49
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2564 (แพทย์ประจำ) สิ้นสุด 15 พ.ค. 25642021/05/052021-05-05 14:00:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/05/032021-05-03 08:54:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ )2021/04/282021-04-28 16:11:58
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/282021-04-28 08:26:47
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 6/2564 (ผู้ช่วยทันตกรรม)2021/04/282021-04-28 08:13:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/04/272021-04-27 11:27:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/202021-04-20 14:12:02
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (นักจิตวิทยาคลินิก และนักกายภาพบำบัด ฝ่ายเทคนิคบริการ)2021/04/202021-04-20 14:01:57
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/202021-04-20 13:55:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน2021/04/192021-04-19 14:01:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกศัลยศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:39:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/04/092021-04-09 10:38:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/04/092021-04-09 10:36:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:35:04
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภาพบำบัด , พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 17:42:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิชาการทันตสาธารณสุข , ผู้ช่วยทันตแพทย์ , พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/04/022021-04-02 16:46:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 7/2564 ( พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 16:37:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/302021-03-30 16:08:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/242021-03-24 16:56:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 2564 (อายุรแพทย์, แพทย์ออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรม, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/03/242021-03-24 16:51:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครั้งที่ 7/2564 (ตำแหน่ง กลุ่มงานการพยาบาล)2021/03/232021-03-23 09:38:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/03/232021-03-23 09:32:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,พนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี))2021/03/172021-03-17 17:31:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์, ผู้ควบคุมงาน (Foreman)(สัญญาจ้าง 1 ปี)2021/03/172021-03-17 17:25:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/172021-03-17 17:18:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/152021-03-15 14:01:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/112021-03-11 13:40:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/03/092021-03-09 12:48:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/052021-03-05 11:11:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)2021/03/052021-03-05 11:08:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ , ผู้ควบคุมงาน Foreman)2021/03/052021-03-05 11:02:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพัสดุกลาง แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบบริการสุขภาพ แผนกเครือข่ายบริการและพัฒนาระบบสุขภาพ2021/03/032021-03-03 16:38:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วย แผนกรังสีวินิจฉัย2021/03/032021-03-03 16:34:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรม2021/03/032021-03-03 16:31:36
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ) หมดเขต 21 มีนาคม 25642021/03/022021-03-02 11:44:12
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย , พนักงานขนส่ง)2021/03/022021-03-02 11:35:09
รับสมัครพนักงานวิสาหกิจครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกคุณภาพและความปลอดภภัย) หมดเขต 14 มีนาคม 642021/03/022021-03-02 11:20:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 9/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ) หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 642021/02/252021-02-25 09:59:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (เภสัชกรรม,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/02/242021-02-24 16:17:27
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:23:14
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:20:09
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2564 (พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย) หมดเขตรับสมัคร 7 มีนาคา 25642021/02/192021-02-19 21:05:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2564(วิศวกรสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง , เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบริการสุขภาพ)2021/02/192021-02-19 11:45:59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (วิศวกรรมเครื่องกล)2021/02/182021-02-18 14:10:51
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/25642021/02/182021-02-18 13:45:41
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกรังสีวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:58:44
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกพยาธิวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:57:35
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/02/052021-02-05 12:56:55
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:56:07
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/02/052021-02-05 12:55:21
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/02/052021-02-05 12:54:24
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/02/052021-02-05 12:53:49
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)2021/02/052021-02-05 12:52:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย2021/02/032021-02-03 14:40:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน, เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อนสร้าง (Foreman) (สัญญาจ้าง 1 ปี) )2021/02/032021-02-03 14:34:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง,เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและระบบบริการสุขภาพ, เจ้าพนักงานธุรการ)2021/01/282021-01-28 08:59:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนกสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม)2021/01/282021-01-28 08:49:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม)2021/01/262021-01-26 21:16:40
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2564 จำนวน 13 ตำแหน่ง (หมดเขตรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 64)2021/01/212021-01-21 15:47:38
ยกเลิก ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/25642021/01/212021-01-21 15:16:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 5/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) – นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/01/192021-01-19 13:47:27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน)2021/01/192021-01-19 13:35:00
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 5/2564 (ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2564)2021/01/152021-01-15 19:53:20
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคุมงานก่อสร้าง และพนักงานซ่อมบำรุง2021/01/142021-01-14 13:04:39
TitleDate
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 33 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ, แพทย์ใช้ทุน)2024/06/122024-06-12 15:49:44
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 32 (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์)2024/06/052024-06-05 15:59:44
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 31 (พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู, พนักงานแผนกจ่ายกลาง)2024/06/052024-06-05 10:35:14
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 30 (กลุ่มงานการพยาบาล และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม)2024/05/302024-05-30 15:51:13
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 25 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม 1 อัตรา, พนักงานซักรีด 1 อัตรา)2024/05/212024-05-21 14:02:53
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 27 (ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 1 อัตรา และแพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา)2024/05/202024-05-20 14:24:20
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 24 (นักกำหนดอาหาร 1 อัตรา, พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา)2024/04/242024-04-24 14:00:37
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 23 (วิศวกรโยธา 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(เว็บไซค์และงานสื่อสาร) 1 อัตรา)2024/04/172024-04-17 10:52:18
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 212024/03/122024-03-12 15:50:41
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 19 (พยาบาลวิจัย 1 อัตรา, นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา 1 อัตรา, เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา)2024/02/162024-02-16 11:45:34
ประกาศ รับสมัครบุคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 18 (ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, เภสัชกร, นักรังสีเทคนิค)2024/02/122024-02-12 08:54:55
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 16 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ สาขาวิชาจักษุวิทยา 1 อัตรา)2024/01/302024-01-30 15:01:43
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง2024/01/292024-01-29 15:22:41
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 17 (ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา)2024/01/292024-01-29 14:56:47
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 13 (ตำแหน่งงาน กลุ่มงานการพยาบาล)2024/01/102024-01-10 10:31:33
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ครั้งที่ 12/2567 ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด 2 อัตรา และตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู2024/01/102024-01-10 10:07:54
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 14 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1 อัตรา)2024/01/082024-01-08 11:22:56
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 12 (นักกิจกรรมบำบัด 2 อัตรา, นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา)2023/12/222023-12-22 14:07:41
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 11 (แพทย์เพิ่มพูนทักษะ 8 อัตรา, แพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา)2023/12/142023-12-14 13:55:34
ประกาศ รับสมัครบุคคลประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 10 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ 1 อัตรา, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ 1 อัตรา)2023/12/122023-12-12 16:01:23
รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 (ตำแหน่งพยาบาลบริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย 1 อัตรา)2023/11/162023-11-16 09:48:54
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 72023/11/142023-11-14 13:46:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม, ผู้ช่วยทันตกรรม ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/25672023/11/142023-11-14 09:19:36
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 52023/11/012023-11-01 20:05:26
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 62023/11/012023-11-01 19:55:36
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 (ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหาร 1 อัตรา)2023/10/062023-10-06 14:25:41
ประกาศ เรื่องรับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 18 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)2023/09/252023-09-25 08:19:35
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 38 (เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา , เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา)2023/09/202023-09-20 16:16:35
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 37 (กลุ่มงานการพยาบาล)2023/09/082023-09-08 09:32:49
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 36 (ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา)2023/08/242023-08-24 16:45:54
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 30/25662023/08/242023-08-24 16:40:45
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 33 (ตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา)2023/07/212023-07-21 16:03:23
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 33 (ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา)2023/07/072023-07-07 16:24:24
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 32 กลุ่มงานการพยาบาล 1. วิสัญญีพยาบาล 2 อัตรา 2. พยาบาลไตเทียม 3 อัตรา 3. พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 1 อัตรา 4. พยาบาลผู้ป่วยนอก 3 อัตรา 5. พยาบาลห้องผ่าตัด 2 อัตรา 6. พยาบาลหอผู้ป่วยใน 15 อัตรา 7. พยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต 5 อัตรา 8. พยาบาลหอผู้ป่วยพิเศษ 6 อัตรา 9. พยาบาลห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด 1 อัตรา 10. ผู้ช่วยพยาบาล 8 อัตรา 11. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกกุมารเวชกรรม 1 อัตรา2023/07/012023-07-01 10:43:31
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 31 (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกหัวใจและหลอดเลือก 1 อัตรา)2023/06/272023-06-27 17:05:20
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 302023/06/202023-06-20 16:19:43
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 28 (ตำแหน่งเภสัชกร 4 อัตรา กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ)2023/06/092023-06-09 10:45:29
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 29 (ตำแหน่งอายุรแพทย์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 3 อัตรา)2023/06/082023-06-08 14:23:52
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 27 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 อัตรา2023/05/312023-05-31 17:12:18
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 26 ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) 1 อัตรา2023/05/252023-05-25 15:28:00
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/05/252023-05-25 15:24:53
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 24 (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงาช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล), (ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ)2023/05/202023-05-20 11:36:23
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 23 (ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2 อัตรา)2023/05/112023-05-11 10:30:00
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 22 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ 1 อัตรา , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา2023/05/022023-05-02 14:01:48
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 21 (ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 1 อัตรา)2023/04/252023-04-25 13:50:34
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 20/25662023/04/202023-04-20 14:48:02
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 19/25662023/03/312023-03-31 13:33:19
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 20 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 อัตรา, ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม 2 อัตรา, ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ 3 อัตรา2023/03/312023-03-31 13:26:49
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 19 ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 1 อัตรา2023/03/102023-03-10 14:49:53
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 18 ตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน (สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา), ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2023/03/032023-03-03 14:19:49
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่172023/03/012023-03-01 17:01:29
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ และตำแหน่งช่างทัตนกรรม ฝ่ายบริการ2023/02/202023-02-20 15:53:46
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 15 ตำแหน่งแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป 2 อัตรา2023/02/102023-02-10 16:17:04
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 162023/02/102023-02-10 16:08:24
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 14 ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน แผนกบัญชี 1 อัตรา2023/02/082023-02-08 11:51:23
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 ตำแหน่งแพทย์ออร์โธปิดิกส์ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 1 อัตรา และตำแหน่งจิตแพทย์ สาขาจิตเวชศาสตร์ 1 อัตรา2023/01/202023-01-20 12:24:56
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 13 ตำแหน่งช่างทันตกรรม 1 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง 1 อัตรา ฝ่ายบริการ2023/01/202023-01-20 11:10:59
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงานตำแหน่ง พยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ครั้งที่ 6/25662023/01/182023-01-18 09:50:56
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 11 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1 อัตรา และตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ 1 อัตรา2023/01/112023-01-11 15:39:03
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 10 ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 4 อัตรา และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน 1 อัตรา2023/01/102023-01-10 15:07:24
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งพนักงานขับรถ 2 อัตรา2023/01/092023-01-09 13:38:49
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม 1 อัตรา2023/01/092023-01-09 10:59:28
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662022/12/012022-12-01 16:32:39
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา2022/11/182022-11-18 22:16:41
ประกาศเปิดรับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย หลายอัตรา ประจำปีงบประมาณ 25662022/11/172022-11-17 18:10:34
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งนักแก้ไขการพูด 1 อัตรา2022/11/162022-11-16 16:41:06
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ , ผู้ช่วยพยาบาล , พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย2022/11/122022-11-12 10:58:33
ประกาศรับสมัครบุคคล ปีงบประมาณ 25662022/11/092022-11-09 10:59:41
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 ตำแหน่ง นักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน , ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด และเวชนิทัศน์ , ตำแหน่งพนักงานซักรีด(สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ , ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย2022/11/072022-11-07 15:24:34
ประกาศ ขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ครั้งที่ 21/25652022/11/072022-11-07 15:16:12
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา2022/10/252022-10-25 13:18:55
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 32022/10/202022-10-20 13:13:39
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักแก้ไขการพูด ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/10/192022-10-19 14:07:43
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12022/10/102022-10-10 09:19:59
ประกาศ รับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 212022/10/032022-10-03 14:49:48
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/25652022/09/132022-09-13 16:01:16
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12022/09/052022-09-05 14:03:32
ประกาศ รับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 18 (ตำแหน่งวิสัญญีแพทย์ และรังสีแพทย์)2022/08/292022-08-29 09:47:08
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 192022/08/242022-08-24 09:39:06
แก้ไขเพิ่ม ประกาศรับสมัครบุคคล ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/25652022/08/152022-08-15 16:04:16
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 172022/08/102022-08-10 16:52:41
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 7/25652022/07/222022-07-22 16:52:19
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 162022/07/202022-07-20 10:00:14
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 152022/07/082022-07-08 13:20:27
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 142022/07/012022-07-01 18:58:06
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 13 ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน 2 อัตรา2022/06/212022-06-21 09:03:50
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 122022/05/272022-05-27 15:44:51
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 112022/05/272022-05-27 09:30:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 8/25652022/05/192022-05-19 15:47:56
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10 ตำแหน่งเภสัชกร (เภสัชกรรมการผลิตและเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก) ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา2022/05/122022-05-12 14:26:35
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา2022/05/122022-05-12 09:10:30
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 72022/05/092022-05-09 13:47:34
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลไตเทียม กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 4/25642022/05/092022-05-09 09:37:57
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/25652022/05/092022-05-09 09:33:15
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 8 ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา2022/04/272022-04-27 15:47:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก2022/04/262022-04-26 17:27:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก2022/04/262022-04-26 17:01:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ครั้งที่ 17/25642022/04/252022-04-25 16:41:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกสำนักงานกลุ่มการพยาบาลและวิชาการ ครั้งที่ 17/2564 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25/25642022/04/252022-04-25 16:40:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ 25652022/04/202022-04-20 14:16:11
ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ครั้งที่ 4/25652022/03/302022-03-30 08:46:10
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 6 1. เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดูได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ2022/03/112022-03-11 16:18:37
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 ตำแหน่ง แพทย์ประจำ ฝ่ายการแพทย์ 1. แพทย์ประจำเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน จำนวน 1 อัตรา 2. จักษุแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 3. สูตินรีแพทย์ จำนวน 1 อัตรา2022/03/112022-03-11 16:14:32
ประกาศรับสมัครบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 1. นักชีวสถิติ จำนวน 1 อัตรา 2. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา 3. นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน จำนวน 1 อัตรา 4. เภสัชกร จำนวน 3 อัตรา 5. พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา 6. เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ จำนวน 2 อัตรา 8. นักเทคนิคเชี่ยนจักษุ จำนวน 1 อัตรา 9. นักแก้ไขการได้ยิน จำนวน 1 อัตรา 10. วิสัญญีพยาบาล จำนวน 4 อัตรา 11. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 40 อัตรา 12. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 28 อัตรา 13. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดูได้ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ2022/03/112022-03-11 16:09:06
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2565 พนักงานซักรีดรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ2022/02/022022-02-02 11:17:24
ประกาศรับสมัครชั่วคราวภายนอก ครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part time) หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 642021/08/092021-08-09 08:55:43
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 8 ครั้งที่ 23/2564 (พนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง) – สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/08/042021-08-04 12:55:21
ประกาศการรับสมัครงาน ครั้งที่ 22/2564 (นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกห้องผ่าตัด) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:24:17
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 20/2564 (พนักงานขับรถแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) หมดเขต 31 สิงหาคม 25642021/07/302021-07-30 09:18:14
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 19/2564(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา — สิ้นสุดการรับสมัคร 31 สิงหาคม 25642021/07/292021-07-29 08:37:29
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 18/2564 (แผนกทรัพยากรมนุษย์)2021/07/202021-07-20 21:18:13
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานประจำวิสาหกิจทุกตำแหน่ง2021/07/032021-07-03 13:55:39
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1)2021/06/092021-06-09 15:13:43
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 17/2564 (หมดเขตรับสมัคร 15 มิถุนายน 2564)2021/06/012021-06-01 08:57:33
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ) หมดเขตรับสมัคร 3 มิถุนายน 25642021/05/252021-05-25 06:07:16
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่14/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์) หมดเขต 20 พฤษภาคม 642021/05/112021-05-11 14:00:31
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 13/2564 (แพทย์ประจำ) สิ้นสุด 15 พ.ค. 25642021/05/052021-05-05 14:00:56
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภาพบำบัด , พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 17:42:12
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ) หมดเขต 21 มีนาคม 25642021/03/022021-03-02 11:44:12
รับสมัครพนักงานวิสาหกิจครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกคุณภาพและความปลอดภภัย) หมดเขต 14 มีนาคม 642021/03/022021-03-02 11:20:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 9/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ) หมดเขตรับสมัคร 15 มีนาคม 642021/02/252021-02-25 09:59:45
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 7/2564 (พยาบาล,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย) หมดเขตรับสมัคร 7 มีนาคา 25642021/02/192021-02-19 21:05:00
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/25642021/02/182021-02-18 13:45:41
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2564 จำนวน 13 ตำแหน่ง (หมดเขตรับสมัคร 7 กุมภาพันธ์ 64)2021/01/212021-01-21 15:47:38
ยกเลิก ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ ครั้งที่ 5/25642021/01/212021-01-21 15:16:18
ประกาศรับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจ 5/2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) – นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/01/192021-01-19 13:47:27
รับสมัครพนักงานประจำวิสาหกิจครั้งที่ 5/2564 (ปิดรับสมัคร 31 มกราคม 2564)2021/01/152021-01-15 19:53:20
TitleDate
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 31/25672024/06/242024-06-24 14:02:37
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการ) กลุ่มงานบริหาร ครั้งที่ 26/25672024/06/202024-06-20 15:51:15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 29/25672024/06/202024-06-20 15:46:32
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 33/25672024/06/202024-06-20 14:55:55
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลห้องพักฟื้น แผนกวิสัญญี, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 30/25672024/06/202024-06-20 08:26:15
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธา แผนกบริหารงานก่อสร้าง ครั้งที่ 23/25672024/06/062024-06-06 09:36:17
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เว็บไซต์และงานสื่อสาร) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 23/25672024/06/062024-06-06 09:31:12
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/06/062024-06-06 09:15:24
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเภสัชบกรรม, พนักงานซักรีด ครั้งที่ 25/25672024/06/062024-06-06 09:09:21
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 28/25672024/06/062024-06-06 09:03:51
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/06/052024-06-05 16:05:41
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ แผนกธนาคารเลือด ครั้งที่ 24/25672024/05/282024-05-28 08:33:57
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธา แผนกบริหารงานก่อสร้าง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เว็บไซต์และงานสื่อสาร) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 23/25672024/05/162024-05-16 15:32:21
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/05/092024-05-09 11:01:00
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/05/092024-05-09 09:37:55
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/05/082024-05-08 13:36:14
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 19/25672024/04/302024-04-30 10:08:37
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 19/25672024/04/292024-04-29 21:22:40
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 19/25672024/04/292024-04-29 21:18:30
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 27/25672024/04/242024-04-24 13:57:39
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/04/232024-04-23 11:24:51
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/04/172024-04-17 13:49:45
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 8/25672024/04/172024-04-17 10:46:40
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 21/25672024/04/032024-04-03 15:38:57
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 8/25672024/03/222024-03-22 08:33:46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง, ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 19/25672024/03/222024-03-22 08:30:35
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 20/25672024/03/122024-03-12 16:05:08
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/03/122024-03-12 16:00:53
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 12/2567 และตำแหน่งนักรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย ครั้งที่ 18/25672024/03/122024-03-12 11:09:21
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 17/25672024/03/042024-03-04 15:53:14
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 10/25672024/02/162024-02-16 11:38:20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 10/25672024/02/162024-02-16 11:34:52
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/02/162024-02-16 11:31:29
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 13/25672024/01/312024-01-31 15:16:42
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 15/25672024/01/292024-01-29 15:08:09
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ (แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป)2024/01/252024-01-25 15:51:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 10/25672024/01/182024-01-18 09:28:13
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/01/102024-01-10 10:04:14
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 11/25672024/01/092024-01-09 09:46:18
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 6/25672023/12/252023-12-25 15:51:46
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แผนกธนาคารเลือด ครั้งที่ 9/25672023/12/142023-12-14 13:59:36
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 7/25672023/12/012023-12-01 15:35:55
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 6/25672023/11/292023-11-29 15:28:47
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 6/25672023/11/282023-11-28 11:13:40
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลประสานการแพทย์ แผนกเวชระเบียนและเวชสถิติ ครั้งที่ 6/25672023/11/282023-11-28 11:04:30
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานคนสวน(รายวัน) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/25672023/11/272023-11-27 09:49:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662023/11/162023-11-16 11:12:05
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/11/072023-11-07 11:17:22
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/10/182023-10-18 16:04:48
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหาร ครั้งที่ 3/25672023/10/172023-10-17 17:22:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ ครั้งที่ 38/25662023/10/122023-10-12 14:17:41
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และพนักงานแผนกจ่ายกลาง กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 37/25662023/09/262023-09-26 15:36:44
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/08/282023-08-28 13:19:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662023/08/282023-08-28 13:12:50
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 35/25662023/08/282023-08-28 07:46:43
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 30/25662023/08/242023-08-24 16:40:45
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 35/25662023/08/112023-08-11 16:17:52
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/08/112023-08-11 16:09:21
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 33/25662023/08/112023-08-11 16:04:46
ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 30/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 33/25662023/07/272023-07-27 16:39:01
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งทันตแพทย์ประจำ2023/07/242023-07-24 16:24:20
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 32/25662023/07/242023-07-24 16:16:53
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 30/2566 และ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 33/25662023/07/212023-07-21 16:09:57
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 20/25662023/07/142023-07-14 21:18:33
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/07/112023-07-11 09:05:34
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662023/07/052023-07-05 16:30:54
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 22/25662023/07/012023-07-01 10:35:07
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 30/25662023/06/222023-06-22 16:12:32
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ2023/06/152023-06-15 15:09:47
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 19/25662023/06/082023-06-08 14:16:45
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/25662023/06/012023-06-01 14:13:30
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662023/05/312023-05-31 17:08:12
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะและแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 25/25662023/05/222023-05-22 09:29:41
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพท์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 23/25662023/05/162023-05-16 14:23:41
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/05/152023-05-15 09:08:13
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/05/032023-05-03 16:30:07
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2565 และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 20/25662023/05/022023-05-02 13:55:10
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662023/05/022023-05-02 13:50:07
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 20/25662023/04/272023-04-27 13:05:33
ประกาศ ปรับเวลาการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ2023/04/102023-04-10 16:26:35
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ2023/04/012023-04-01 11:44:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 11/25662023/03/312023-03-31 22:06:25
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 17/25662023/03/312023-03-31 13:46:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/312023-03-31 13:20:00
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 18/25662023/03/282023-03-28 14:16:43
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/092023-03-09 14:23:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 13/25662023/03/082023-03-08 19:09:34
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/03/032023-03-03 14:31:28
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู และ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/032023-03-03 14:25:58
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน แผนกบัญชี ครั้งที่ 14/25662023/02/222023-02-22 10:17:34
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 11/25662023/02/102023-02-10 16:03:23
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/25662023/02/082023-02-08 13:19:55
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 10/25662023/02/032023-02-03 16:14:03
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/01/272023-01-27 10:36:34
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/25662023/01/202023-01-20 11:44:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ครั้งที่ 21/25652023/01/182023-01-18 09:42:30
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 5/2566 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/25662022/12/282022-12-28 16:06:52
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 5/2566 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/25662022/12/162022-12-16 11:42:02
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 6/25662022/12/092022-12-09 08:30:19
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย ครั้งที่ 5/2566 และตำแหน่งพนักงานซักรีด(สัญญาจ้าง 1ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/25662022/11/292022-11-29 15:23:51
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662022/11/162022-11-16 16:36:34
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/25662022/11/092022-11-09 16:49:27
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ ครั้งที่ 21/25652022/11/072022-11-07 15:31:05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/25652022/10/252022-10-25 14:03:37
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/25652022/10/072022-10-07 15:21:52
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 1/25662022/10/042022-10-04 11:27:50
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/25652022/09/272022-09-27 11:40:47
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/25652022/09/262022-09-26 15:30:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/212022-09-21 13:09:56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/212022-09-21 13:05:11
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก,แพทย์แผนไทย,พนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/152022-09-15 08:22:45
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/152022-09-15 08:19:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย,พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และพนักงานรับ-ส่งวิทยุ กลุ่มการพยาบาล ครั้งที่ 17/25652022/09/022022-09-02 16:55:19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 16/25652022/08/262022-08-26 15:31:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ ครั้งที่ 14/25652022/08/172022-08-17 08:58:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/2565 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี ครั้งที่ 7/25652022/07/272022-07-27 16:40:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 15/25652022/07/202022-07-20 10:26:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก2022/07/082022-07-08 15:35:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 12/25652022/07/012022-07-01 09:55:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 7/25652022/07/012022-07-01 09:49:48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ครั้งที่ 11/25652022/06/242022-06-24 15:05:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 10/25652022/06/152022-06-15 16:26:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 9-25652022/06/152022-06-15 16:19:42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 8/25652022/05/192022-05-19 15:47:56
ประกาศเลื่อนเวลาการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 4/25652022/05/192022-05-19 15:44:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก2022/05/122022-05-12 10:22:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ 25652022/05/052022-05-05 11:34:52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25652022/05/052022-05-05 11:22:20
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก2022/04/262022-04-26 17:27:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 และ 4 ปีงบประมาณ 25652022/04/202022-04-20 14:16:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ครั้งที่ 17/25642022/04/072022-04-07 15:34:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกสำนักงานกลุ่มการพยาบาลและวิชาการ ครั้งที่ 17/2564 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25/25642022/04/042022-04-04 10:04:23
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 4/2565 1. ตำแหน่งนักเทคนิคเชี่ยนจักษุ 2. ตำแหน่งนักแก้ไขการได้ยิน 3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย2022/03/292022-03-29 10:54:48
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย รายละเอียดดูได้ตามเอกสารแนบท้าย2022/03/282022-03-28 09:15:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 และ ครั้งที่ 25/2564 1. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกสำนักงานกลุ่มการพยาบาลและวิชาการ 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ2022/03/112022-03-11 16:25:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งพนักงานซักรีดรายเดือน (สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ2022/02/242022-02-24 17:09:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 13:41:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 23/2564 ตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง แผนกจ่ายกลาง2021/11/242021-11-24 12:44:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์2021/11/242021-11-24 12:38:03
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ2021/11/242021-11-24 12:07:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/11/242021-11-24 12:04:45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน2021/11/242021-11-24 12:02:14
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน2021/11/242021-11-24 11:59:13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 11:53:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:51:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:48:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:33:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:32:27
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 11:30:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 11:28:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 11:25:02
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 11:22:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกจักษุ โสต ศอ นาสิก2021/11/242021-11-24 11:19:17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดและทารกแรกเกิดวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:11:26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม2021/11/242021-11-24 11:09:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด2021/11/242021-11-24 11:07:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤต2021/11/242021-11-24 11:05:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกอายุรกรรม2021/11/242021-11-24 11:00:53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ2021/11/242021-11-24 10:56:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด2021/11/242021-11-24 10:53:35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ2021/11/242021-11-24 10:51:16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม2021/11/242021-11-24 10:48:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกระบบประสาทและสมอง2021/11/242021-11-24 10:45:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์บุคลากร ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสูตินรีเวช2021/11/242021-11-24 10:36:04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ แพทย์ประจำครั้งที่ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/08/272021-08-27 11:33:38
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 4/25642021/07/142021-07-14 09:06:24
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 17/2564 (ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน)2021/06/252021-06-25 15:55:28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (พนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/06/072021-06-07 17:59:32
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 16/2564 (เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/042021-06-04 11:48:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ)2021/05/172021-05-17 16:29:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาและนักกายภายบำบัด)2021/05/072021-05-07 12:45:40
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/052021-05-05 14:54:49
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/05/032021-05-03 08:54:55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ )2021/04/282021-04-28 16:11:58
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (นักจิตวิทยาคลินิก และนักกายภาพบำบัด ฝ่ายเทคนิคบริการ)2021/04/202021-04-20 14:01:57
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/202021-04-20 13:55:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิชาการทันตสาธารณสุข , ผู้ช่วยทันตแพทย์ , พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์)2021/04/022021-04-02 16:46:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 7/2564 ( พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/022021-04-02 16:37:31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/302021-03-30 16:08:25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง แพทย์ประจำ ปีงบประมาณ 2564 (อายุรแพทย์, แพทย์ออร์โธปิดิกส์,ศัลยกรรม, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป, แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/03/242021-03-24 16:51:10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบครั้งที่ 7/2564 (ตำแหน่ง กลุ่มงานการพยาบาล)2021/03/232021-03-23 09:38:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/03/232021-03-23 09:32:36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/152021-03-15 14:01:06
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน)2021/03/112021-03-11 13:40:37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/03/092021-03-09 12:48:01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 6/2564 (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/052021-03-05 11:11:46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์)2021/03/052021-03-05 11:08:12
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 6/2564 (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ , ผู้ควบคุมงาน Foreman)2021/03/052021-03-05 11:02:20
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย , พนักงานขนส่ง)2021/03/022021-03-02 11:35:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครั้งที่ 6/2564 (เภสัชกรรม,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/02/242021-02-24 16:17:27
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:20:09
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ครั้งที่ 3/2564(วิศวกรสิ่งแวดล้อม , เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง , เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบริการสุขภาพ)2021/02/192021-02-19 11:45:59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย2021/02/032021-02-03 14:40:29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุกลาง,เจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและระบบบริการสุขภาพ, เจ้าพนักงานธุรการ)2021/01/282021-01-28 08:59:44
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (วิศวกรสิ่งแวดล้อม แผนกสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม)2021/01/282021-01-28 08:49:21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (วิศวกรรมเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม)2021/01/262021-01-26 21:16:40
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน)2021/01/192021-01-19 13:35:00
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคุมงานก่อสร้าง และพนักงานซ่อมบำรุง2021/01/142021-01-14 13:04:39
TitleDate
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรโยธา แผนกบริหารงานก่อสร้าง ครั้งที่ 23/25672024/06/202024-06-20 15:40:55
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ แผนกห้องผฏิบัติการพยาธิวิทยา, ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม แผนกเภสัชกรรมการผลิต และตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25/25672024/06/202024-06-20 15:02:02
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/06/192024-06-19 14:00:59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 28/25672024/06/192024-06-19 13:56:58
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ แผนกธนาคารเลือด ครั้งที่ 24/25672024/06/192024-06-19 13:52:36
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/06/192024-06-19 13:49:44
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ ครั้งที่ 24/25672024/06/052024-06-05 16:23:42
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 27/25672024/06/052024-06-05 16:20:13
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/05/202024-05-20 16:02:24
ประกาศ รายชื่อผู้ป่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 27/25662024/05/202024-05-20 16:00:08
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 19/25672024/05/142024-05-14 11:35:26
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 19/25672024/05/092024-05-09 10:55:34
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 19/25672024/05/092024-05-09 10:52:41
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 8/25672024/05/032024-05-03 13:40:00
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 18/25672024/05/022024-05-02 14:27:06
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 18/25672024/04/302024-04-30 08:46:50
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, ตำแหน่งพนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 21/25672024/04/242024-04-24 14:07:25
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662024/04/112024-04-11 10:16:59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 20/25672024/03/282024-03-28 15:42:42
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 17/25672024/03/122024-03-12 15:44:26
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ แผนกประชาสัมพันธ์ การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 10/25672024/03/052024-03-05 15:48:04
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างเสริมสุขภาพ แผนกสร้างเสริมสุขภาพและงานวัคซีน ครั้งที่ 10/25672024/03/052024-03-05 15:45:24
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/03/052024-03-05 15:42:57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งทันตแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 15/25672024/02/232024-02-23 08:27:29
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลไตเทียม, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 13/25672024/02/152024-02-15 15:58:01
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ (แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2024/02/082024-02-08 10:37:57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 11/25672024/02/082024-02-08 09:31:22
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/01/292024-01-29 15:12:14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662024/01/232024-01-23 08:12:06
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2024/01/232024-01-23 07:26:14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 4/25672024/01/122024-01-12 15:45:14
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจรับและบริหารสัญญา แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 6/25672024/01/092024-01-09 09:54:03
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล, พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 7/25672023/12/192023-12-19 10:35:50
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ แผนกเครื่อข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 6/25672023/12/192023-12-19 09:41:25
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย ครั้งที่ 6/25672023/12/142023-12-14 14:08:11
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 28/25662023/12/142023-12-14 14:05:26
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/25672023/12/142023-12-14 14:02:33
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลประสานการแพทย์ แผนกเวชระเบียนและเวชสถิติ ครั้งที่ 6/25672023/12/132023-12-13 14:18:52
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานคนสวน(รายวัน) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/25672023/11/302023-11-30 14:41:19
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/11/282023-11-28 10:56:46
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานการแพทย์และเทคนิคบริการ ครั้งที่ 18/25662023/11/232023-11-23 16:56:12
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม, ผู้ช่วยทันตกรรม ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 2/25672023/11/142023-11-14 09:19:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ (ตำแหน่งจิตแพทย์,แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป)2023/11/142023-11-14 09:16:31
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มงานบริหาร ครั้งที่ 3/25672023/10/242023-10-24 17:02:00
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย และตำแหน่งพนักงานแผนกจ่ายกลาง กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 37/25662023/10/202023-10-20 17:13:45
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ 35/25662023/09/062023-09-06 14:42:24
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานซักรีด แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 33/25662023/08/302023-08-30 15:47:15
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ(โปรแกรมเมอร์) แผนกสารสนเทศ ครั้งที่ 22/25662023/08/302023-08-30 15:45:10
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก แผนกหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 31/25662023/08/222023-08-22 13:32:40
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 30/25662023/08/222023-08-22 13:30:09
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. วิสัญญีพยาบาล 2. พยาบาลวิชาชีพ 3. ผู้ช่วยพยาบาล 4. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 32/25662023/08/192023-08-19 15:00:03
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 33/25662023/08/112023-08-11 16:13:02
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งทันตแพทย์ประจำ2023/08/102023-08-10 13:37:28
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 20/25662023/07/212023-07-21 16:18:31
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 22/25662023/07/202023-07-20 13:57:04
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่าการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล ตำแหน่ง พยาบาลไตเทียม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 24/25662023/07/012023-07-01 10:31:25
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 30/25662023/06/272023-06-27 17:01:27
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ครั้งที่ 21/25662023/06/202023-06-20 16:23:23
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ครั้งที่ 19/25662023/06/152023-06-15 14:25:19
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/06/152023-06-15 14:14:54
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/06/082023-06-08 14:11:45
ระกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 25/25662023/05/252023-05-25 15:16:13
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ครั้งที่ 23/25662023/05/252023-05-25 15:13:36
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2565 และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 20/25662023/05/232023-05-23 14:00:06
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 20/25662023/05/112023-05-11 10:31:54
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 4/2565 และตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 20/25662023/05/022023-05-02 13:55:10
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ และตำแหน่งเจ้าหน้าที่เวชระเบียน แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ2023/04/252023-04-25 13:54:37
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 18/25662023/04/252023-04-25 13:47:20
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง วิสัญญีพยาบาล, ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์, ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล, ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล และตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ, ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 17/25662023/04/212023-04-21 16:24:21
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 11/25662023/04/112023-04-11 15:40:40
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/04/112023-04-11 15:39:45
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายเทคนิคบริการ และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 16/25662023/03/212023-03-21 16:28:02
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ และตำแหน่งพนักงานจ่ายกลาง ฝ่ายบริการ กลุ่มงานศูนย์สุขภาพช่องปาก ครั้งที่ 13/25662023/03/212023-03-21 16:23:52
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป2023/03/102023-03-10 14:42:02
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานประจำร้าน แผนกบัญชี ครั้งที่ 14/25662023/03/012023-03-01 16:40:35
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 11/25662023/03/012023-03-01 16:39:20
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล ฝ่ายวิศวกรรม ครั้งที่ 21/25652023/02/232023-02-23 08:17:03
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 8/25662023/02/202023-02-20 15:39:10
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 10/25662023/02/142023-02-14 15:59:59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/2566 และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 9/25662023/02/022023-02-02 14:05:33
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์ประจำ2023/02/022023-02-02 13:59:43
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ครั้งที่ 5/25662023/01/302023-01-30 14:47:55
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(เลขานุการ) แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7/25662023/01/132023-01-13 15:10:23
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกการเงิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์ ครั้งที่ 5/25662023/01/112023-01-11 15:02:35
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 6/25662022/12/272022-12-27 11:45:18
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค แผนกรังสีวินิจฉัย และตำแหน่งพนักงานซักรีด(สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5/25662022/12/192022-12-19 15:59:20
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25662022/11/292022-11-29 15:19:31
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 3/25662022/11/252022-11-25 15:20:37
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร แผนกสำนักงานผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14/25652022/11/072022-11-07 15:33:57
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักชีวสถิติ (ปริญญาโท) แผนกวิจัยคลินิก ครั้งที่ 4/25652022/11/012022-11-01 09:37:01
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ และตำแหน่งแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 1/25662022/10/272022-10-27 14:15:56
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา กลุ่มงานการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ ครั้งที่ 7/25652022/10/252022-10-25 13:58:49
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 19/25652022/10/192022-10-19 14:00:25
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยรังสีเทคนิค ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/10/062022-10-06 08:41:36
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายวัน) ฝ่ายเทคนิคบริการ ครั้งที่ 19/25652022/09/272022-09-27 11:35:49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ ครั้งที่ 14/25652022/09/212022-09-21 13:30:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนังงานช่วยเหลือผู้ป่วย ตำแหน่งพนักงานเคลื่อนย้าย และตำแหน่งพนักงานรับ-ส่งวิทยุ กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 17/25652022/09/212022-09-21 13:28:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 16/25652022/09/212022-09-21 13:01:38
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่ารการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ ฝ่ายบริการ ครั้งที่ 16/25652022/09/152022-09-15 08:15:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข แผนกสุขาภิบาลและควบคุมโรคทางระบาดวิทยา ครั้งที่ 7/25652022/09/022022-09-02 17:03:30
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี แผนกบัญชี ครั้งที่ 14/25652022/09/022022-09-02 17:00:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน แผนกนโยบายและแผน ครั้งที่ 7/25652022/08/262022-08-26 09:42:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักประกันสุขภาพ แผนกหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 15/25652022/07/272022-07-27 16:37:42
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนกเวชระเบียน และเวชสถิติ ครั้งที่ 7/25652022/07/272022-07-27 16:36:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล แผนกเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ครั้งที่ 7/25652022/07/222022-07-22 16:52:19
ประกาศราชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ครั้งที่ 12/25652022/07/222022-07-22 16:50:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ครั้งที่ 11/25652022/07/062022-07-06 16:01:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 9/25652022/06/242022-06-24 15:17:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์2022/06/212022-06-21 09:07:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง2022/06/212022-06-21 09:06:11
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด แผนกประชาสัมพันธ์การตลาด เวชนิทัศน์ และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อและพัสดุ แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง ครั้งที่ 4/25652022/06/072022-06-07 14:50:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ครั้งที่ 8/25652022/06/012022-06-01 13:47:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม ครั้งที่ 4/25652022/05/122022-05-12 09:07:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก2022/04/262022-04-26 17:01:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย ครั้งที่ 17/25642022/04/252022-04-25 16:41:57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกสำนักงานกลุ่มการพยาบาลและวิชาการ ครั้งที่ 17/2564 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 25/25642022/04/252022-04-25 16:40:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย ครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 25652022/04/202022-04-20 13:47:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2565 ตำแหน่งพนักงานซักรีดรายเดือน(สัญญาจ้าง 1 ปี) แผนกจ้างเหมาบริการ2022/03/212022-03-21 09:01:22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 18/2564 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ แผนก บริหารทรัพยากรมนุษย์2021/12/302021-12-30 14:20:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ แผนก เวชระเบียน2021/12/302021-12-30 14:18:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้นักเทคนิคการแพทย์ แผนก ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์2021/12/302021-12-30 14:17:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2564 ตำแหน่ง นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน2021/12/302021-12-30 14:16:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 23/2564 ตำแหน่ง พนักงานจ่ายกลาง แผนก จ่ายกลาง2021/12/302021-12-30 14:14:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนก หอผู้ป่วยพิเศษ2021/12/302021-12-30 14:13:42
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก ศัลยกรรม2021/12/302021-12-30 14:12:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก หอผู้ป่วยวิกฤต2021/12/302021-12-30 14:12:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก อายุรกรรม2021/12/302021-12-30 14:11:22
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก สูตินรีเวช2021/12/302021-12-30 14:10:35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก หอผู้ป่วยพิเศษ2021/12/302021-12-30 14:09:39
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล แผนก จักษุ โสต ศอ นาสิก2021/12/302021-12-30 14:08:43
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก กุมารเวชกรรม2021/12/302021-12-30 14:07:34
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก หอผู้ป่วยพิเศษ2021/12/302021-12-30 14:06:53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก ห้องผ่าตัด2021/12/302021-12-30 14:06:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก สูตินรีเวช2021/12/302021-12-30 14:05:25
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก ศัลยกรรม2021/12/302021-12-30 14:04:48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก อายุรกรรม2021/12/302021-12-30 14:04:10
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก ระบบประสาทและสมอง2021/12/302021-12-30 14:03:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 17/2564 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนก หอผู้ป่วยวิกฤต2021/12/302021-12-30 14:01:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโครงการเพิ่มพูนทักษะแพทย์ใช้ทุนประจำปีการศึกษา 25652021/11/222021-11-22 10:19:55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ 5/2564 (ตำแหน่งแพทย์ประจำ)2021/10/182021-10-18 09:58:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 24/2564 (พนักงานซักรีด Part Time)2021/08/272021-08-27 11:25:49
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/07/202021-07-20 21:47:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/07/202021-07-20 21:44:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:41:01
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแพทย์ประจำ ครั้งที่ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกโสต ศอ นาสิกวิทยา)2021/07/202021-07-20 21:37:35
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 14/2564 (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์)2021/06/222021-06-22 17:05:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 16/2564 (ตำแหน่งพนักงานธุรการ ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ)2021/06/182021-06-18 13:18:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ตำแหน่ง นักวิชาการทันตสาธาณสุข แผนกคลินิกบริการ)2021/06/182021-06-18 13:13:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/05/272021-05-27 16:10:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 3/2564 (แผนกศัลยศาสตร์)2021/05/272021-05-27 16:06:15
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ)2021/05/252021-05-25 06:01:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย)2021/05/152021-05-15 06:44:06
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครั้งที่ 12/2564 (นักจิตวิทยาคลินิก , นักกายภายบำบัด)2021/05/152021-05-15 06:42:38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 11/2564 (พนักงานผู้ช่วยเทคนิคการแพทย์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์)2021/05/132021-05-13 21:40:17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 10/2564 (พยาบาลวิชาชีพ แผนกพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย)2021/04/282021-04-28 08:26:47
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครั้งที่ 6/2564 (ผู้ช่วยทันตกรรม)2021/04/282021-04-28 08:13:32
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/04/272021-04-27 11:27:20
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พยาบาลวิชาชีพ, ผู้ช่วยพยาบาล, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย)2021/04/202021-04-20 14:12:02
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทน แผนกค่าตอบแทน2021/04/192021-04-19 14:01:03
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกศัลยศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:39:07
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/04/092021-04-09 10:38:16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉินและแผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/04/092021-04-09 10:36:33
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำ ครั้งที่ 2/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/04/092021-04-09 10:35:04
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เภสัชกร, พนักงานผู้ช่วยเภสัชกรรม)2021/03/242021-03-24 16:56:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,พนักงานขนส่ง(สัญญาจ้าง 1 ปี))2021/03/172021-03-17 17:31:05
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ ,เจ้าหน้าที่เครื่องมือแพทย์, ผู้ควบคุมงาน (Foreman)(สัญญาจ้าง 1 ปี)2021/03/172021-03-17 17:25:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ทันตแพทย์ แผนกคลินิกบริการ)2021/03/172021-03-17 17:18:46
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่และพัสดุกลาง แผนกจัดซื้อและพัสดุกลาง และเจ้าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลระบบบริการสุขภาพ แผนกเครือข่ายบริการและพัฒนาระบบสุขภาพ2021/03/032021-03-03 16:38:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วย แผนกรังสีวินิจฉัย2021/03/032021-03-03 16:34:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อม ฝ่ายวิศวกรรม2021/03/032021-03-03 16:31:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายสนับสนุนการศึกษาและวิจัย2021/02/242021-02-24 11:23:14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (วิศวกรรมเครื่องกล)2021/02/182021-02-18 14:10:51
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกรังสีวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:58:44
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกพยาธิวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:57:35
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกออร์โธปิดิกส์)2021/02/052021-02-05 12:56:55
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)2021/02/052021-02-05 12:56:07
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน)2021/02/052021-02-05 12:55:21
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกเวชปฏิบัติทั่วไป)2021/02/052021-02-05 12:54:24
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนกอายุรศาสตร์)2021/02/052021-02-05 12:53:49
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แพทย์ประจำปีงบประมาณ 4/2564 (แพทย์ประจำ แผนเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)2021/02/052021-02-05 12:52:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์และกองทุน, เจ้าพนักงานควบคุมงานก่อนสร้าง (Foreman) (สัญญาจ้าง 1 ปี) )2021/02/032021-02-03 14:34:12