คลินิกแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

1. ตรวจวินิจฉัยโรคทางอายุรกรรม ได้แก่
1.1 เบาหวาน
1.2 หัวใจ
1.3 ความดันโลหิตสูง
1.4 ไขมันในเลือดสูง
1.5 ต่อมไร้ท่อผิดปกติ เช่น ไทรอยด์
1.6 โรคกระเพาะอาหารอักเสบ กรดไหลย้อน
1.7 อาการปวดศีรษะ ไมเกรน วิงเวียนศีรษะ
1.8 ไขข้อ  เนื้อเยื่อ เอ็น รูมาตอยด์ SLE
1.9 โรคลำไส้ ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย
1.10 แขนขาชา เหน็บชา กล้ามเนื้ออ่อนแรง อัมพฤกษ อัมพาต
1.11 โรคติดเชื้อต่าง ๆ

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
– วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น., 17.00-20.00 น.
– วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น.

คลินิกอายุรกรรม (มะเร็งวิทยา)
– วันจันทร์ เวลา 08.30-12.00 น.
– วันพุธ  เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น.

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจและหลอดเลือด
– วันจันทร์  เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น.
– วันพฤหัสบดี ที่ 2 และ 4 ของเดือน  เวลา 08.30-12.00 น.

คลินิกอายุรกรรมโรคไต
– วันพุธ  เวลา 17.00-20.00 น.

คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร
– วันจันทร์  เวลา 17.00-20.00 น.

คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท
– วันพฤหัสบดี  เวลา 08.30-12.00 น., 13.00-16.30 น.
– วันศุกร์  เวลา 08.30-12.00 น.

เพื่อความสะดวกสุงสุด กรุณาโทรสอบถามตารางการออกตรวจแพทย์ ก่อนเข้ารับบริการ
โทร.0 4437 6555

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารรัตนเวชพัฒน์

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555