แถลงนโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

Home / แถลงนโยบายความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

แถลงนโยบาย ITA

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันที่ 9 มีนาคม 2566