คลินิกตรวจการนอนหลับ

       การตรวจคุณภาพการนอนหลับเป็นการตรวจสุขภาพที่สำคัญ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ  รวมถึงศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะหลับด้วย ปัจจุบันจัดว่าเป็นการตรวจสุขภาพมาตรฐานสากล  (gold standard) เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่พบบ่อยๆ เช่น ภาวะอุดกั้นทางเดินหานใจขณะหลับ เป็นต้น แพทย์จะประมวลประวัติ  ผลการตรวจร่างกายทางหู คอจมูก และตรวจร่างกายโดยรวม หากมีข้อบ่งชี้แพทย์พิจารณาส่งตรวจการนอนหลับ หรือ Sleep  Test  (Polysomnography) เพื่อหาระดับความรุนแรงและอาการของโรค จากระดับความลึกของการนอนหลับโดยเฉพาะในกรณีที่สงสัยว่ามีภาวะการณ์หยุดหายใจร่วมด้วย ว่าสมองมีการขาดออกซิเจนมากน้อยเพียงใด ซึ่งในขณะนอนหลับจะมีการบันทึกข้อมูลนี้อย่างละเอียดเพื่อแพทย์จะทำการวิเคราะห์ผลและแนะนำวิธีการรักษาเป็นลำดับต่อไป

     อาการที่สงสัยว่าคุณอาจเป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับ ได้แก่
     1.ง่วงนอนในเวลากลางวันหรือหลับในขณะขับรถ
     2.นอนเยอะแต่นอนไม่เต็มอิ่ม ตื่นไม่สดชื่น
     3.นอนหลับยาก หรือ หลับไม่สนิท
     4.หงุดหงิดน้ำหนักเพิ่ม
     5.มีความรู้สึกอ่อนล้า เพลียระหว่างวัน
     6.ไม่มีสมาธิ หลงลืมง่าย
     7.คนข้างๆบอกว่านอนกรนเสียงดัง
     5.สมรรถภาพทางเพศเสื่อมลง

     ภาวะแทรกซ้อนหรือโรคที่จะเกิดจากการนอนไม่มีคุณภาพ ได้แก่
     1.ความดันโลหิตสูง
     2.เบาหวาน
     3.โรคหัวใจและหลอดเลือด
     4.อัมพฤต & อัมพาต
     5.สมรรถภาพทางเพศชายเสื่อมถอย
     6.โรคความจำเสื่อม
     7.โรคเครียดและซึมเศร้า

  • นัดหมายก่อนเข้ารับบริการ

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555