หน่วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุ (Assisted Reproductive Technology Unit)

 1. ให้บริการตรวจหาสาเหตุมีบุตรยากของคู่สมรส
 2. ให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
        2.1 การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (IUI) 
        2.2 การทำเด็กหลอดแก้ว (IVF)
        2.3 การทำอิ๊กซี่ (ICSI)
        2.4 การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนฝังตัว (PGS/PGD)
 3. การให้บริการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เพื่อแก้ไขสาเหตุของการมีบุตรยาก
 4. ให้บริการฝากแช่แข็งน้ำเชื้ออสุจิ ไข่ และตัวอ่อน เพื่อเก็บรักษาไว้กรณีที่คู่สมรสต้องการมีบุตรในภายหน้า

  • วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 08.00-12.00 น.
  • วันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น.

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ชั้น 6  อาคารรัตนเวชพัฒน์  

โทรศัพท์ 086-6518660 (คุณวสุรัตน์) , 061-1282426 (คุณชุติมา)

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555