นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนของผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555