คลินิกเวชปฏิบัติทั่วไป

– ตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป ในทุกเพศ ทุกวัย
– บริการทำหัตถการทางการแพทย์ทั่วไป
– รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และปัญหาสุขภาพทั่วไป
– ตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์ในการเข้าทำงาน หรือ
ศึกษาต่อสถานบันต่าง ๆ และศึกษาต่อต่างประเทศ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 20.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ อาคารรัตนเวชพัฒน์  ชั้นที่ 1

วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ อาคารรัตนเวชพัฒน์  ชั้นที่ 1

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555