ศูนย์รังสีวินิจฉัย

ให้บริการถ่ายภาพเอกซเรย์เพื่อวินิจฉัยเบื้องต้น

ทุกวัน เวลา 08.00 น. – 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

ศุูนย์รังสีวินิจฉัย

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555