แผนกผู้ป่วยนอก 3

ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีน ออกใบรับรองแพทย์

ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แผนกตรวจสุขภาพ ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีที่มาเป็นกลุ่มหน่วยงานหรือรายบุคคล ตรวจสุขภาพ
ก่อนเข้างาน/ก่อนเข้าเรียนและขอใบรับรองแพทย์  ครอบคลุมทุกสิทธิ์การรักษา เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการในเวลา 07.00 น.-16.00 น.

 

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 1 (ประตู 1)

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 : ต่อ 7028 คลินิกเวชบริบาล (ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555