นโยบายข้อมูลส่วนบุคลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (PDPA)

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555