คลินิกแพทย์เฉพาะทางรังสี

ขอบเขตการให้บริการทางรังสี

การให้บริการแบ่งเป็น 3 ส่วน

1.ห้องเอกซเรย์สร้างเสริมสุขภาพ

ให้บริการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป (General X-Ray) ตั้งแต่เวลา  7.00-16.00
แก่ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ และผู้รับบริการประกันสังคม

2.ศูนย์รังสีวินิจฉัย  : ให้บริการเอกซเรย์พิเศษดังนี้
2.1 DR (Digital Radiography) ให้บริการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป เวลา 8.00-20.00 น. ทุกวัน
2.2 Fluoroscopy ให้บริการตรวจพิเศษทางรังสี   ให้บริการในเวลาวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
– Barium Enema การตรวจลำไส้ใหญ่
– Barium Swallow การตรวจการกลืนและหลอดอาหาร
– Upper G.I.และ Long G.I. การตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
– VCUG การตรวจดูท่อปัสสาวะ
– IVP การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ
– H.S.G การฉีดสีดูโพรงมดลูกและท่อรังไข่
2.3 Mammogram ให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม
2.4 Ultrasound ให้บริการตรวจอัลตร้าซาวด์
– ในเวลาวันจันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.
– นอกเวลา 16.30 – 19.30 น. เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 – 12.00 น.
2.5 Bone Mineral Density (BMD เครื่องตรวจมวลกระดูก) ให้บริการทุกวัน 8.00 – 20.00 น.
2.6 เอกซเรย์คอมพิวเตอร์  Computer Tomography (CT)
ให้การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทุกวัน   เวลา 8.00 – 24.00น.
2.7 Magnetic Resonance Imaging (MRI)  การตรวจด้วยเครื่องสร้างภาพจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
เปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 8.00 – 20.00น.
2.8 เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากและกะโหลกศีรษะ(Panoramic)ให้บริการทุกวัน  8.00 – 20.00 น.

3.ห้องเอกซเรย์อาคารรัตนเวชพัฒน์ : ให้บริการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยทั่วไป (General X-Ray)

ตลอด 24 ชั่วโมง  แก่ผู้รับบริการทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษต่างๆ

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555