คลินิกแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรม

คลินิกแพทย์เฉพาะทางกุมารเวชกรรม

ทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

– มีห้องตรวจเด็กที่มีความสะอาดสวยงาม สีสันสดใส เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก
– มีอุปกรณ์ระบายสีและของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
– มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรคเด็ก
– ทีมพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีความชำนาญ

ขอบเขตการให้บริการ

– บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป
– บริการวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค บริการฉีดวัคซีนตามวัย ทุกวัน พฤหัสบดี เวลา 13.00-16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
– บริการตรวจสอบภูมิแพ้ จำนวน 11 ตัวอย่าง โดยแพทย์เฉพาะทาง (ตรวจเฉพาะทางเลือด)
– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในเด็กอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป

“ยิ่งป้องกันมากกว่า ก็ยิ่งอุ่นใจ  อุ่นใจ …. สำหรับการดูแลคนพิเศษ”

   ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน  “ให้บริการฉีดวัคซีนฟรี (สปสช.)”

 

เพื่อความสะดวกสูงสุด กรุณาโทรสอบถามวันเวลาการออกตรวจแพทย์ทุกครั้งก่อนเข้ารับบริการ
โทร.0 4437 6555

อาคารรัตนเวชพัฒน์  ชั้นที่ 3

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555