บริษัทประกันที่เป็นคู่สัญญา กับ รพ.มทส.

 
รายชื่อบริษัทคู่สัญญา
1. บริษัท เอไอเอ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
3.บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ(ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
6. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน )
7. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8. บริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
9. บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด( มหาชน)
10. บริษัทแอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11. บริษัท เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
12. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
13. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
14. บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
15. บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
16. บริษัท สมโพธิ์เจแปน นิปปอนโคอะประกันภัย
17. บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18. บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด
19. บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย )
20. บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด(มหาชน)
21. บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22. บริษัท คิวบีอี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23.บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24. บริษัท เอชไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด (มหาชน)
25. บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน)
26. บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
27. บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย)
28. บริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย
29. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
30. บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล จำกัด (ประเทศไทย)
**เพื่อความสะดวก ก่อนการเข้ารับบริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของบัตร สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 4437 6555**
 
 เงื่อนไขและข้อยกเว้นกรมธรรม์โดยทั่วไป 1.เมาสุรา    2.ถูกทำร้ายร่างกาย    3.รักษาเกี่ยวกับหลัง ยกเว้นมีการแตกหักของกระดูก    4.ทะเลาะวิวาท    5.รักษารากฟัน/ใส่ฟันปลอม   6.แท้งบุตร 

รายการที่ไม่คุ้มครอง 1.กลุ่มยานอนหลับ คลายเครียด   2 .กลุ่มเวชสำอางค์   3.กลุ่มยาบำรุง เช่น วิตามินต่างๆ,Centrum, Celvista, Viartril-S ,Artroda,Glakay เป็นต้น
4.Cast comfort   5 ยาทาป้องกันการเกิดแผลเป็น หรือลบรอยแผลเป็น เช่น Scar Gell

กลุ่มเวชภัณฑ์ 1 เวชภัณฑ์สิ้นเปลือง เช่น Cold Hot Pack,Pampers,ชามรูปไต,ป้ายข้อมือ,แก้วยา,กะละมังแช่ก้น 
2.เวชภัณฑ์ 2 เช่น  Support ต่างๆ (LS-support,knee support เป็นต้น)

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555