คลินิกแพทย์เฉพาะทางอายุกรรมสมองและระบบประสาท

ขอบเขตการให้บริการ

กลุ่มโรคที่มีความผิดปกติทางสมองและระบบประสาท
–  โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน อัมพฤกษ์ อัมพาต
–  โรคความเสื่อมทางระบบประสาท เช่น อัลไซเมอร์และสมองเสื่อมอื่นๆ
–  โรคลมชัก
–  โรคพาร์คินสันและกลุ่มอาการเคลื่อนไหวผิดปกติ
–  โรคปวดศีรษะไมเกรนและปวดศีรษะอื่นๆ
–  โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
–  โรคที่มีความผิดปกติทางพฤติกรรม
–  โรคความผิดปกติทางเส้นประสาทและอาการปวด

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง  
ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555