ทีมผู้บริหารโรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ