คลินิกศัลยกรรม

ขอบเขตการให้บริการ

1. ตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยทางศัลยกรรม ได้แก่
1.1 กลุ่มอาการปวดท้องต่างๆ เช่น ไส้ติ่งอักเสบ  นิ่วในถุงน้ำดี
1.2 กลุ่มอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
1.3 กลุ่มผู้ป่วยที่มีก้อนผิดปกติ เช่น ก้อนที่คอ ก้อนที่เต้านม ก้อนในท้อง ไส้เลื่อน
1.4 ความผิดปกติของทวารหนัก เช่น มีเลือดออก ริดสีดวงทวารหนัก
1.5 มีก้อนที่ผิวหนัง หรือใต้ผิวหนังตามร่างกาย
1.6 แผลไฟไหม้ น้ำรอนลวก ไฟฟ้าช็อต
2. การส่องกล้องกระเพาะอาหารเพื่อวินิจฉัยและรักษาอาการปวดท้อง,เลือดออกในกระเพาะ-
อาหาร หรือลำไส้ส่วนต้น
3. ผ่าฝี หนอง เย็บแผลตามร่างกาย ถอดเล็บ
4. จี้หูด ,ตาปลาด้วยเครื่องจี้ไฟฟ้า
5. ผ่าตัดเนื้องอกผิวหนัง
6. ตัดชิ้นเนื้อตรวจ

 

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนการตรวจทุกครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555