แผนกวิสัญญี

ให้การบริการวิสัญญีร่วมกับวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อการผ่าตัด หัตถการและวินิจฉัยโรคทั้งในและนอกเวลาราชการ

ให้การบริการวิสัญญีร่วมกับวิสัญญีแพทย์ในการระงับความรู้สึกผู้ป่วยเพื่อการผ่าตัด หัตถการและวินิจฉัยโรคทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยปลอดภัยและพึงพอใจ

   บริการวิสัญญีในห้องผ่าตัด
ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยครอบคลุมทั้ง  Elective Case  และ Emergency Case และดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังระงับความรู้สึก ติดตามเยี่ยมประเมินภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญีหลังผ่าตัดภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งการให้บริการระงับปวดแบบต่อเนื่องหลังการผ่าตัด เช่น การระงับปวดด้วยวิธีใส่สายให้ยาแก้ปวดทางช่องไชสันหลัง (Epidural anesthesia)
   บริการวิสัญญีนอกห้องผ่าตัด
– ให้การระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัดที่แผนกรังสีวิทยา   ในกลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสี (MRI)
– ระงับความรู้สึกนอกห้องผ่าตัดที่แผนกหน่วยเจริญพันธ์ (infertile)

บริการอื่นๆ 
ให้บริการช่วยเหลือผู้ที่เกิดภาวะวิกฤตของระบบทางเดินหายใจ การเปิดหลอดเลือดดำส่วนปลาย การช่วยวิสัญญีแพทย์เปิดหลอดเลือดดำใหญ่ การระงับปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังภายใต้การกำกับของวิสัญญีแพทย์ และมีส่วนร่วมในทีม CPR ของโรงพยาบาล

อาคารความเป็นเลิศทางการแพทย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 7141

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555