โปรแกรมตรวจสุขภาพ (บุคคลทั่วไป)

อาคารรัตนเวชพัฒน์

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555