การรับรองคุณภาพ HA

การรับรอง HA ขั้นที่ 2

การรับรอง HA ขั้นที่ 3

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555