คลินิกผู้ป่วยนอก OPD (สาขาเดอะมอลล์)

ตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพประจำปี(ยกเว้นโรคระบบทางเดินหายใจ) และตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง เช่น เวชศาสตร์ครอบครัว โลหิตวิทยาในเด็ก มะเร็งวิทยา จักษุ

ให้บริการตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อ ให้เกิดความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ให้บริการตรวจผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 00.10 – 20.00 น. ยกวันวันจันทร์ เปิดบริการ 08.00 – 20.00 น.

ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา

044-376555 : ต่อ 6790 แผนกผู้ป่วยนอก สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา