คลินิกแพทย์เฉพาะทางหู คอ จมูก

ขอบเขตการให้บริการ

คลินิก หู คอ จมูก บริการโดยแพทย์เฉพะทางที่มีประสบการณ์ตรวจรักษา และผ่าตัดได้แก่
1. ตรวจรักษาโรคทางการได้ยิน และ การทรงตัว
2. บริการตรวจการได้ยินและเครื่องช่วยฟัง
3. โรคทางหู
4. ภูมิแพ้ทางจมูก โรคจมูก และทดสอบภูมิแพ้
5. โรคในช่องปากและ คอ
6. อาการเสียงแหบ กลืนลำบาก
7. ไทรอยด์
8. นอนกรน
9. ผ่าตัดไทรอยด์ ผ่าตัดทอนซิล

 

เพื่อความสะดวกสูงสูด กรุณาโทรสอบถามวันเวลาออกตรวจแพทย์ ก่อนเข้ารับบริการ
โทร.0 4437 6555

– วันจันทร์ อังคาร พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. , 13.00-16.30 น. , 17.00-20.00 น.
– วันพุธ  เวลา 08.30-12.00 น. , 17.00-20.00 น.
– วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-12.00 น.
( *กรุณาตรวจสอบตารางออกตรวจอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ )

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555