การบริการของแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

ศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีสุรนารี

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสารณสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนความเจ็บป่วยต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมด้วยทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่   ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่การปฐมพยาบาล การรักษาเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อมารับการรักษาต่อเนื่อง

รถพยาบาลฉุกเฉิน  มีมาตรฐานการออกรถพยาบาล ภายในเวลา 4 นาที หลังจากการติดต่อประสานงาน
*ระยะเวลาถึงที่เกิดเหตุ  ขึ้นอยู่กับระยะทางของสถานที่เกิดเหตุและสภาพการจราจร

    – ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าผ่านการอบรมการกู้ชีพขั้นสูง
    – ให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องเหมาะสมตามความต้องการของผู้ป่วยและตามสิทธิ์การรักษา
    – ให้บริการสังเกตอาการ เพื่อพักระหว่างดูอาการรอผลการตรวจต่างๆ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้บริการตรวจรักษา  การทำหัตถการ ตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดจนรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว การนัดหมายวันเวลาติดตามอาการ เสร็จการรักษาและกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์ 044-376555 , 082-750-0360 หรือ ติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารศูนย์วิทยุ รพ. มทส.โดยผ่านวิทยุ CB-เครื่องแดง ช่อง 17 หรือผ่านศูนย์สั่งการอุบัติเหตุโรงพยาบาลมหาราชวิทยุเครื่องดำ ช่อง 155.725 Tel 1669 (ฟรี)
โทรสาร 044-376584

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555