คลินิกแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ขอบเขตการให้บริการ

ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ศัลยกรรมเกี่ยวกับเนื้องอกของกระดูกและกล้ามเนื้อ
เส้นประสาททั่วไป
โรคกระดูกซึ่งสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน
การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อ
การรักษาโดยการส่องกล้องและเวชศาสตร์การกีฬา
ศัลยกรรมการเปลี่ยนข้อเทียม สะโพกเทียม ข้อเข่าเทียม
ศัลยกรรมเกี่ยวกับมือ
ศัลยกรรมเกี่ยวกับเท้า

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555

 

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555