แผนกไตเทียม

ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย

ให้บริการตามมาตราฐานของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยกำหนด ได้อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย ผู้ป่วยพึงพอใจ

ให้บริการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายแบบ Chronic HD ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันเสาร์ วันละ 3  รอบ ระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น.  ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

อาคารรัตนเวชพัฒน์ ชั้น 8 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 ต่อ 6737

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555