คลินิกทันตกรรม

ให้บริการทันตกรรมทั่วไป         
      – บริการตรวจฟัน
      – บริการอุดฟัน
      – บริการถอนฟัน
      – บริการผ่าฟันคุด
      – บริการขูดหินปูน
      – บริการให้คำปรึกษาทางด้านทันตกรรม

ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง
      – รักษารากฟัน
      – บริการใส่ฟัน
      – บริการจัดฟัน

***หมายเหตุ
     -การบริการทันตกรรมทั่วไปให้บริการ เวลา 08.30 น.- 11.00 น.
     -การบริการทันตกรรมเฉพาะทางให้บริการ เวลา 13.00 น. – 15.00 น.

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00น.–20.00น.
  • วันเสาร์ เวลา 09.00น. – 16.00น.
  • งดให้บริการวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

อาคารสิรินธรทันตพัฒน์ (อาคารทันตกรรม)

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555 หรือ 087-4460110