โปรแกรมตรวจสุขภาพ (พนักงานการไฟฟ้า)

อาคารรัตนเวชพัฒน์

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

*ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 16.00 น.

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555