แผนกผู้ป่วยนอก 2

ให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางรวมทั้ง ให้บริการรักษาพยาบาลตามสาขาแพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมระบบประสาท อายุรกรรมระบบหัวใจและหลอดเลือด อายุรกรรมโรคไต อายุรกรรมโรคมะเร็ง อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร จักษุ หู คอ จมูก กุมารเวชกรรม และตรวจรักษาพิเศษ เช่น ด้านพัฒนาการเด็ก ด้านโภชนาการ โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังเด็ก โรคระบบประสาทเด็ก โรคติดเชื้อเด็ก คลินิกเด็กดีและเวชศาสตร์ครอบครัว

เพื่อให้บริการการรักษาพยาบาลด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยและการเรียนการสอน เป็นที่พึ่งพาของประชาชน

ให้บริการซักประวัติ คัดกรอง ตรวจรักษาพยาบาล และการทำหัตถการ ในวันจันทร์-วันศุกร์ เปิดให้บริการช่วงเวลา
8.00 – 20.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการช่วงเวลา 08.00 – 12.00 น.

อาคารรัตนเวชพัฒน์ ชั้น 2 (แผนกตาและอายุรกรรม)
อาคารรัตนเวชพัฒน์ ชั้น 3 (แผนกเด็กและหู คอ จมูก)
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชีสมา 30000

044-376555 : ต่อ 6593 แผนกจักษุ
044-376555 : ต่อ 6599   แผนกอายุรกรรม
044-376555 : ต่อ 6628   แผนกเด็ก
044-376555 : ต่อ 6657  แผนกหู คอ จมูก

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555