ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆหรือาจจะมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน การตรวจสุขภาพนี้เป็นเพียงการค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
การตรวจสุขภาพ ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น เป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพ มิได้ เป็นการรับประกันว่าท่านจะปลอดจากโรคดังกล่าวข้างต้น หากแต่จะช่วยให้ตรวจพบโรคระยะเริ่มแรกได้เท่านั้น
           การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม การออกกกำลังกาย ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

การให้บริการของศูนย์ตรวจสุขภาพ
บริการตรวจสุขภาพประจำปีและขอใบรับรองแพทย์สำหรับประชาชนทั่วไป  ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีสุขภาพดี
ผู้ที่มีความเจ็บป่วยต้องการตรวจหาโรคเพื่อรักษา ไม่ควรใช้โปรแกรมตรวจสุขภาพ
       

คำแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ
1.ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นเวลาอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมงก่อนมาตรวจ(ตั้งแต่ 20.00น.)
2.สวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด  ไม่ควรสวมเครื่องประดับมาในวันตรวจ
3.สำหรับสุภาพสตรี
3.1.ไม่ควรตรวจปัสสาวะในช่วงที่มีประจำเดือนเนื่องจากอาจมีเม็ดเลือแดงปนในปัสสาวะทำให้แปลผลการตรวจไม่ได้
3.2.หากต้องการตรวจแมมโมแกรม ไม่ควรตรวจช่วงกำลังมีประจำเดือนเนื่องจากเต้านมอาจคัดตึง
3.3.หากสงสัยหรือกำลังตั้งครรภ์ต้องแจ้งก่อนรับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจเอกซเรย์
3.4.การตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกควรตรวจหลังการมีประจำเดือนอย่างน้อย 7 วัน

คำแนะนำการเตรียมตัวสำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพตรวจพิเศษทางรังสี
1.อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน ต้องงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2.อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง ต้องกลั้นปัสสาวะก่อนทำการตรวจ  ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
3.แมมโมแกรมและอัลตราซาวด์เต้านม งดทาแป้งและโลชั่นบริเวณรักแร้และเต้านมในวันที่มาตรวจ

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนการตรวจทุกครั้ง
ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555

เปิดบริการเฉพาะ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 07.00-16.00 น.

 – อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  ชั้นที่ 1

 

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555