คลินิกแพทย์เฉพาะทางตา

ขอบเขตการให้บริการ

คลินิกจักษุ บริการโดยแพทย์เฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์ ให้การตรวจรักษาและผ่าตัดได้แก่
– ตรวจรักษาโรคทางตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ต้อหิน ต้อกระจก ตาแดง ภูมิแพ้ตา
– ตรวจวัดสายตาสั้น ยาว เอียง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
– ตรวจลานสายตา
– ตรวจวิเคราะห์จอประสาทตา
– ขยายม่านตาเพื่อตรวจหาความผิดปกติของจอตา เช่น น้ำวุ้นตาเสื่อม จอตาฉีกขาด จอตาลอก ผ่าตัดหนังตาหย่อน

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

*โปรดโทรนัดหมายและยืนยันวันออกตรวจของแพทย์กับพยาบาลก่อนรับการตรวจทุกครั้ง

ติดต่อสอบถามข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555