หมวดหมู่: การรับตรวจประเมิน

Home / การรับตรวจประเมิน
สภาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินและ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ รพ.มทส.
เรื่อง

สภาเทคนิคการแพทย์ตรวจประเมินและ คณะอนุกรรมการมาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ รพ.มทส.

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารร...