What can we help you with?
Print

หากฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว แต่มาทราบภายหลังว่าเพิ่งได้รับวัคซีนอื่นไปก่อนหน้านี้ภายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ต้องทำอย่างไร?

สามารถนับการได้วัคซีนโควิด ครั้งนั้นเป็นครั้งแรกได้ และให้วัคซีนโควิดครั้งถัดไป ตามระยะเวลาที่เหมาะสมตามชนิดของวัคซีนที่ฉีด

Table of Contents