What can we help you with?
Print

วัน เวลา และสถานที่ที่ฉีดวัคซีน ?

เริ่มฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนวันที่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป เวลา 8.00 น. อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Previous วัน เวลา และสถานที่ที่ฉีดวัคซีน
Next หากฉีดวัคซีนโควิด 19 ไปแล้ว แต่มาทราบภายหลังว่าเพิ่งได้รับวัคซีนอื่นไปก่อนหน้านี้ภายในช่วง 14 วันที่ผ่านมา ต้องทำอย่างไร?
Table of Contents