What can we help you with?
Print

กรณีใดบ้างไม่ควรมารับวัคซีน?

– กรณีกำลังเจ็บป่วยอยู่ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ควรเลื่อนการฉีด วัคซีนออกไปก่อนจนกว่าอาการจะหายดี
– ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคให้ คงที่ได้ เช่น โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวายอยู่ ทั้งนี้ควรปรึกษา แพทย์ประจำตัวของท่านเรื่องการฉีดวัคซีน
– มีประวัติแพ้วัคซีนโควิดเข็มที่ 1 แบบรุนแรง กรณีนี้ไม่ สามารถรับวัคซีนโควิดยี่ห้อเดิมได้ ให้ปรึกษาแพทย์ในการ เปลี่ยนชนิดของวัคซีนในเข็มที่ 2 แทน

– ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวยังไม่ครบ 14 วัน ควรเลื่อนการฉีด วัคซีนออกไปก่อน จนกว่าท่านจะกักตัวครบตามกำหนด
– ผู้ที่กำลังรอผลตรวจหาเชื้อโควิด
– ผู้ที่เพิ่งป่วยเป็นโรคโควิด-19 ยังไม่ถึง 3 เดือน ให้เลื่อนการฉีด วัคซีนออกไปก่อนจนกว่าจะจะพ้นระยะ 3 เดือนหลังติดเชื้อ

Table of Contents