What can we help you with?
Print

กรณีใดบ้างไม่ควรมารับวัคซีน?

  • กรณีกำลังเจ็บป่วยอยู่ เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนจนกว่าอาการจะหายดี
  • ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ยังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคให้คงที่ได้ เช่น โรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวายอยู่ ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านเรื่องการฉีดวัคซีน
  • มีประวัติแพ้วัคซีนโควิดเข็มที่ 1 แบบรุนแรง กรณีนี้ไม่สามารถรับวัคซีนโควิดยี่ห้อเดิมได้ ให้ปรึกษาแพทย์ในการเปลี่ยนชนิดของวัคซีนในเข็มที่ 2 แทน
  • ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัวยังไม่ครบ 14 วัน ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อน จนกว่าท่านจะกักตัวครบตามกำหนด
  • ผู้ที่กำลังรอผลตรวจหาเชื้อโควิดผู้ที่เพิ่งป่วยเป็นโรคโควิด-19 ยังไม่ถึง 3 เดือน ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนจนกว่าจะจะพ้นระยะ 3 เดือนหลังติดเชื้อ
Table of Contents