Author: Suth@PR Suth@PR (Suth@PR Suth@PR)

Home / Suth@PR Suth@PR
จดหมายข่าว รพ.มทส. : ยินดีต้อนรับ การศึกษาดูงาน  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
จดหมายข่าว รพ.มทส. : พิธีมอบเสื้อกาวน์ชั้นคลินิก ประดับป้ายชื่อรับเข้าศึกษาวิชาชีพ และกล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566